Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Thực hiện theo Nghị quyết 19 của chính phủ, ngành Thuế đã cải cách thủ tục hành chính với nhiều đột phá trong toàn ngành. Trong quá trình triển khai đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, triển khai mạnh mẽ các dịch vụ thuế điện tử.

Triển khai thực hiện các dịch vụ thuế điện tử

Tổng cục thuế đã triển khai các dự án dịch vụ thuế điện tử: hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, khai thuế điện tử, nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy bằng phương tiện điện tử…

Ứng dụng công nghệ thông tin vào thủ tục hành chính thuế góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Công khai, minh bạch quy chế về quản lý thuế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế.

Triển khai dịch vụ thuế điện tử
Triển khai dịch vụ thuế điện tử (Nguồn: Internet)

Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính thuế đã được thực hiện bằng phương thức điện tử. Hệ thống khai, nộp thuế điện tử được triển khai tại tất cả các tỉnh, thành phố. Ngành thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử để nắm rõ hoạt động kinh doanh và doanh thu của doanh nghiệp.

Hiện nay, có nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để phục vụ hoạt động mua, bán của doanh nghiệp. Trong đó, hóa đơn điện tử VNInvoice được nhiều doanh nghiệp tin tưởng sử dụng.

Tổng cục thuế đã kết nối với 43 ngân hàng thương mại để phục vụ nộp thuế điện tử. Có khoảng 97,90% doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Và 97,06% doanh nghiệp đăng ký dịch vụ với ngân hàng. Năm 2016 có 2,2 triệu lượt giao dịch nộp thuế điện tử, thu ngân sách nhà nước 492 nghìn tỷ đồng.

Các sửa đổi, bổ sung trong chính sách về thuế

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thủ tục hành chính thuế, cũng có các sửa đổi, bổ sung trong chính sách thuế. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc khai, nộp thuế.

Tổng cục thuế đã tiến hành rà soát, nghiên cứu về thời gian nộp thuế tại Việt Nam. Tham khảo tiêu chí đánh giá của một số tổ chức tài chính quốc tế về thời gian kê khai, nộp thuế cho thấy sự chênh lệch giữa Việt Nam và bình quân 6 nước ASEAN.

Sửa đổi, bổ sung các chính sách về thuế
Sửa đổi, bổ sung các chính sách về thuế (Nguồn: Internet)

Cơ quan thuế đã đề xuất các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính thuế. Giảm số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính về thuế. Tổng cục thuế đã trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật về thuế. Trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung 4 nghị định. Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung 7 thông tư.

Giảm thời gian nộp thuế

Chính sách thuế mới đã nâng mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ dưới 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ đồng/năm. Số lần khai, nộp thuế đã giảm từ 12 lần. năm xuống còn 4 lần/năm.

Chính sách mới cũng giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm. Bỏ quy định doanh nghiệp phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Giảm thời gian nộp thuế
Giảm thời gian nộp thuế (Nguồn: Internet)

Các quy định về kê khai thuế, nộp thuế được sửa đổi để giảm bớt thời gian cho các dịch vụ thuế. Doanh nghiệp cũng không cần phải gửi bảng kê hóa đơn mua, bán kèm theo thuế GTGT gửi cơ quan thuế. Thay vào đó, doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán, áp dụng hóa đơn điện tử thì có thể tự động kết xuất tờ khai thuế.

Thực hiện theo chính sách mới, các thủ tục về thuế được cắt giảm 537 giờ/năm còn 117 giờ/năm. Giảm 8 lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng, giảm 4 lần nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Tổng cục thuế đã thực hiện giải pháp về sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Giúp ngành thuế đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Nguồn: https://minvoice.vn/