Chống thất thu thuế hiệu quả, tăng ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục thuế thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về chống thất thu thuế. Các cơ quan thuế đã triển khai kế hoạch chống thất thu thuế hiệu quả, tăng thu cho ngân sách nhà nước đến hàng nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính thực hiện thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, hoàn thiện các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra về thuế.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra về thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, sử dụng số lượng lớn hóa đơn,… Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gian lận hóa đơn, trốn thuế.

Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế GTGT, cần áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Các dữ liệu hóa đơn, doanh thu của cơ sở kinh doanh sẽ truyền thẳng về hệ thống điện tử của cơ quan thuế.

(Nguồn: Internet) Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế
Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế (Nguồn: Internet) 

Khi đó cơ sở dữ liệu hóa đơn trên toàn quốc sẽ tập trung tại Tổng cục thuế. Việc thanh, kiểm tra cũng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thực hiện việc kiểm tra ngay trên hệ thống máy tính.

Đồng thời, thực hiện kết nối thông tin với đơn vị, tổ chức, cá nhân cho thuê mặt bằng kinh doanh, cung cấp điện nước, viễn thông… Từ đó, cơ quan thuế có thể xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định doanh thu và mức thuế khoán của doanh nghiệp.

Ngành thuế đang ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, góp phần hiện đại hóa ngành thuế. Giải pháp hóa đơn điện tử được xem là một trong những giải pháp hiệu quả ngăn chặn gian lận về hóa đơn, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế

Trong quá trình thực hiện chống thất thu thuế, Bộ Tài chính đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số chính sách về thuế. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, vừa đảm bảo công tác quản lý hiệu quả và đúng cách.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi một số chính sách thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán. Theo thông tư sửa đổi trên, hộ khoán sử dụng hóa đơn sẽ nộp thuế khoán và thuế theo hóa đơn riêng. Trước kia, 2 loại thuế này được gộp chung lại với nhau.

Xem thêm:

Ban hành thông tư số 208/2015/TT-BTC quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hộ kinh doanh khai thuế theo tháng.

Bộ Tài chính cũng quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ phận cấp Chi cục thuế. Quy định trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu riêng tại từng địa bàn để làm cơ sở xác định doanh thu và mức thuế khoán.

Trong thời gian tới, Bộ tài chính sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thuế.

Thực hiện triển khai chống thất thu thuế

Để thực hiện các giải pháp chống thất thu, Tổng cục thuế đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục thuế làm trưởng ban. Kế hoạch chống gian lận, chống thất thu của Tổng cục thuế được triển khai trên tất cả các tỉnh, thành.

(Nguồn: Internet) Thực hiện triển khai chống thất thu thuế hiệu quả
Thực hiện triển khai chống thất thu thuế hiệu quả (Nguồn: Internet) 

Thực hiện rà soát hồ sơ, có 33.633 đối tượng phải kiểm tra về thuế. Đẫ có 83,2% đơn vị đã được kiểm tra, số thuế tăng thêm sau kiểm tra là gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu và phạt đối với doanh nghiệp là 1.946,1 tỷ đồng, kết quả giảm lỗ, giảm khấu trừ thuế GTGT đối với doanh nghiệp là 2.913,1 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra hộ kinh doanh về thuế, có 73,4% hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán. Với các hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu trên 50% thì phải điều chỉnh ngay trong năm 2016. Còn ở mức dưới 50% thì được điều chỉnh từ năm 2017. Trong năm 2016, số thuế điều chỉnh tăng 32,1 tỷ đồng.

Tháng 12/2016 kết thúc đợt triển khai chống thất thu. Sau đó Tổng cục thuế đã ra thông báo báo số 7336/TB-TCT ngày 30/12/2016 về việc chỉ đạo các cục thuế tiếp tục triển khai chống thất thu thuế theo Kế hoạch 1353 cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

Nguồn: https://minvoice.vn/