Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế với giải pháp hóa đơn điện tử

Ngành thuế đang nỗ lực trong việc chống thất thu thuế hiệu quả, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nhằm mang đến chất lượng phục vụ người dân tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, triển khai giải pháp hóa đơn điện tử là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên.

Thực hiện cải cách thủ tục thuế góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo sự công bằng đối với người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Điện tử hóa công tác thu – nộp thuế đối với doanh nghiệp

Hầu hết các loại hồ sơ khai thuế của tất cả các sắc thuế đã được hỗ trợ nộp qua dịch vụ công điện tử. Còn một số loại tờ khai dành cho đối tượng riêng biệt sẽ được xây dựng và cung cấp trong năm 2017 – 2018.

Triển khai các dịch vụ công điện tử: khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử… giúp giảm chi phí in ấn, lập, xuất hóa đơn cho doanh nghiệp. Trong đó, hóa đơn điện tử là giải pháp hiệu quả và được triển khai rộng khắp, vừa giúp giảm chi phí vừa đơn giản hóa thủ tục sử dụng hóa đơn.

Điện tử hóa công tác thu - nộp thuế đối với doanh nghiệp
Điện tử hóa công tác thu – nộp thuế đối với doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

Hiện nay, ngành thuế đã thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế với 200 doanh nghiệp tại Hà Nội và TP. HCM. Bộ Tài Chính đang chỉ đạo Tổng cục Thuế hoàn chỉnh văn bản pháp lý để mở rộng hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2017-2018) hoàn thiện sửa đổi, bổ sung quyết định, các quy chế, quy trình liên quan đến hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp thuộc rủi ro về thuế. Tiến hành xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Giai đoạn 2 (2018-2020) xây dựng Nghị định, Thông tư về hóa đơn điện tử mới làm căn cứ pháp lý quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Xây dựng nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức triển khai mở rộng dần từ năm 2019 đến 2020.

Điện tử hóa khai, nộp thuế đối với cá nhân

Ngành thuế đã và đang thực hiện thí điểm triển khai việc khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân. Trong đó, thí điểm việc ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Bởi nộp thuế theo phương thức khoán có nhiều bất cập.

Theo quy định, hộ kinh doanh nộp thuế khoán phải tự nộp thuế vào kho bạc hoặc ngân hàng. Nhưng có vấn đề xảy ra đó là quá tải tại các điểm thu do việc nộp thuế thường tập trung vào một số ngày theo quy định. Có trường hợp nhờ cán bộ thuế nộp – thu thuế trực tiếp bằng biên lai. Điều này gây ra sự thiếu minh bạch và gây tiêu cực đối với cán bộ thuế.

Điện tử hóa khai nộp thuế đối với cá nhân
Điện tử hóa khai nộp thuế đối với cá nhân

Từ ngày 1/1/2016, ngành thuế thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Cá nhân khai, nộp thuế điện tử qua đơn vị ủy nhiệm thu bằng cách nộp qua thẻ, qua Internet Banking…

Điện tử hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Cục thuế Hà Nội đang thực hiện thí điểm việc thanh tra, kiểm tra bằng phương thức điện tử.

Cục thuế sẽ kiểm tra các thông tin, dữ liệu về hóa đơn của doanh nghiệp trên hệ thống điện tử. Cơ quan thuế sẽ phân tích các dữ liệu này, để nắm được tình hình hoạt động kinh doanh, doanh thu của doanh nghiệp. Nếu nhân thấy doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thư đề nghị rà soát và khai thuế lại.

Việc thanh tra, kiểm tra bằng phương thức điện tử nhằm đảm bảo sự công bằng đối với người nộp thuế.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 4/2017, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 14.000 doanh nghiệp, tăng 14% so với cùng kỳ. Số thu qua thanh tra, kiểm tra tăng gần 5.200 tỷ đồng.

Ngành thuế đang từng bước thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nhằm chống thất thu thuế hiệu quả và ngăn chặn hành vi gian lận về hóa đơn.

Nguồn: https://minvoice.vn