06 Điểm mới sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP [Dự thảo]

🔥Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của  Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn, chứng từ. Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý:

Bổ sung thông tin về mã số định danh của người mua vào nội dung hoá đơn (nếu có)

 • Người mua không có MST thì trên HĐ không phải thẻ hiện MST người mua
 • Trường hợp người mua được cấp mã số định danh theo quy định thì thể hiện mã số định danh của người mua

Thay đổi nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ

 • Yêu cầu lập hoá đơn đối với hàng trả lại, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ, tạm xuất tái nhập/ tạm nhập tái xuất.
 • Người mua chỉ xuất hoá đơn trả hàng đối với các tài sản thuộc diện phải đăng ký.
 • Người bán huỷ hoá đơn điện tử nếu người mua trả lại toàn bộ hàng hoá.

Xử lý hoá đơn điện tử đã lập

 • Người bán được lập một hoá đơn điều chỉnh cho nhiều hoá đơn đã lập sai và khi có thay đổi giá trị, khối lượng của hàng hoá/dịch vụ.
 • Người bán được huỷ hoá đơn đã lập trùng.

Bổ sung quy định chi tiết về thời điểm lập hoá đơn

 • Không quá 24h kể từ thời điểm xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu (bao gồm gia công xuất khẩu)
 • Trong vòng 7 ngày đối với công ty bán hàng có số lượng lớn phát sinh thương xuyên.
 • Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động với dịch vụ ngân hàng.

Quy định thời điểm ký số và khai thuế

 • Phải được ký số trong 24h kể từ ngày lập hoá đơn
 • Thời điểm khai thuế = Thời điểm lập hoá đơn (đối với người bán)

Áp dụng HĐ ĐT từ khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ

 • Cho phép áp dụng hoá đơn không có mã của COT đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế
 • DNCX bán thành lý vào nội địa, DN thuộc trường hợp ngừng sử dụng hoá đơn được cấp hoá đơn có mã của CQT

————————

 • Công Ty TNHH Hoá Đơn Điện Tử M-invoice.
 • Trụ sở: Tòa nhà M-invoice, Số 12-14 Ngõ 269/1 Đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. – Hotline: 0901 80 16 18
 • Hà Nội – Hotline: 0899 90 16 18
 • Hồ Chí Minh – Hotline: 0909 500 126
 • Đà Nẵng – Hotline: 0915 777 591
 • Đồng Nai – Hotline:0919 29 22 33
 • Miền Trung – Hotline: 0982.839.777 – 0905.332.011
 • Thanh Hoá – Hotline: 0901 80 16 18
 • Tây Đô – Hotline: 0918 640 366
 • Website: minvoice.vn

Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử