Ứng dụng công nghệ thông tin vào thanh tra, kiểm tra thuế

Ngành thuế đã triển khai thí điểm các hoạt động khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử… Tiếp đến là ứng dụng công nghệ thông tin vào thanh tra, kiểm tra thuế. Ngành thuế đang từng bước thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế tốt hơn.

Điện tử hóa công tác thanh tra thuế

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh – Phó tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết: thanh tra, kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử đang được thực hiện thí điểm. Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện theo phương pháp rủi ro, tập trung vào những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế.

Xem thêm:

Theo chỉ định của Bộ Tài chính, ngành thuế phải tiến hành thanh tra ít nhất 18% số doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng thời 100% hồ sơ hoàn thuế cần được thanh tra, kiểm tra.

Với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, các dữ liệu hóa đơn sẽ truyền thẳng đến hệ thống của cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp thông qua phương tiện điện tử. Từ việc phân tích các dữ liệu này sẽ cho biết những trường hợp có dấu hiệu rủi ro về thuế. Tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị được thanh tra, kiểm tra nhanh chóng, doanh nghiệp không phải đón tiếp nhiều đợt kiểm tra.

hoa don dien tu VN-Invoice
(Nguồn: Internet) Điện tử hóa công tác thanh tra thuế

Khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, cơ quan thuế gửi thư ngỏ, đề nghị doanh nghiệp rà soát và khai thuế lại theo đúng tình hình thực tế. Trường hợp doanh nghiệp không khi báo lại thì tiến hành thanh tra theo quy định.

Trong quá trình thanh tra bằng phương tiện điện tử, Cục thuế Hà Nội thực hiện đúng các quy chế kiểm tra, giám sát. Ngành thuế cũng công khai số điện thoại đương dây tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi tiêu cực của cán bộ thanh tra.

Tăng thu hơn 5,1 nghìn tỷ đồng

Thanh tra, kiểm tra thuế theo phương thức điện tử được ngành thuế quan tâm và triển khai thí điểm trong thời gian vừa qua.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến 28/4 toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 13.890 doanh nghiệp, bằng 113,97% so với cùng kỳ năm 2016. Tăng thu hơn 5,1 tỷ đồng sau khi thanh tra, kiểm tra, bằng 175,92% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: truy thu 4.248 tỷ đồng; truy hoàn 31,1 tỷ đồng; phạt 817 tỷ đồng; tăng thu qua kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 69,22 tỷ đồng.

Quý I/2017, cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn 25 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Và phạt 150,5 tỷ đồng, giảm lỗ 180 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,02 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 139 tỷ đồng.

(Nguồn: Internet) Tăng thu ngân sách nhà nước 5,1 tỷ đồng
(Nguồn: Internet) Tăng thu ngân sách nhà nước 5,1 tỷ đồng

Tiến hành thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số là 1.064 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Trong đó có 92 quyết định hoàn phát sinh năm 2017, 972 quyết định hoàn phát sinh trước năm 2017.

Tổng số tiền phải thu hồi hoàn, truy hoàn và xử lý vi phạm hành chính số tiền 42,4 tỷ đồng. Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước hơn 11,6 tỷ đồng.

Việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một bước trong quá trình cải cách thủ tục thuế, hiện đại hóa ngành thuế.

Nguồn: https://minvoice.vn/