Triển khai hoàn thuế GTGT điện tử tại 13 tỉnh thành

Trong những năm gần đây, Tổng Cục Thuế đã triển khai đăng ký hóa đơn điện tử để giảm bớt các chi phí, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Và trong năm 2016, hoàn thuế GTGT điện tử cũng được triển khai thí điểm để đảm bảo tính minh bạch giải quyết hồ sơ hoàn thuế, thuận tiện cho người nộp thuế biết tình trạng hồ sơ hoàn thuế của mình.

Việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử được Bộ Tài chính ban hành cuối tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử
Triển khai giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử (Nguồn: Internet)

Áp dụng thí điểm giải quyết hoàn thuế GTGT trực tuyến

Theo quyết định 2790 về giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử, chương trình thí điểm được thực hiện từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.

Xem thêm:

Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2790.

Từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử lĩnh vực thuế

Quy trình hoàn thuế điện tử nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế các cấp. Xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước theo Chính phủ điện tử.

Từng bước hoàn thiện giao dịch trong lĩnh vực thuế
Từng bước hoàn thiện giao dịch trong lĩnh vực thuế (Nguồn: Internet)

Bộ Tài chính đang từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử giữa người dân và cơ quan thuế. Theo Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết  hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2790: Người nộp thuế đã thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế, có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Khi thực hiện hóa đơn điện tử, người nộp thuế được sử dụng các thông tin đã đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan Thuế gồm chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Giao dịch hoàn thuế điện tử của người nộp thuế được thực hiện kể từ thời điểm cơ quan Thuế thông báo chấp nhận giao dịch hoàn thuế điện tử.

Các bước lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử

Việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gồm 5 bước:

  • Bước 1: Lập hồ sơ hoàn thuế điện tử.
  • Bước 2: Ký điện tử và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử.
  • Bước 3: Nhận thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  • Bước 4: Nhận thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế.
  • Bước 5: Giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo  thông báo của cơ quan thuế.

Trách nhiệm của người nộp thuế và cơ quan thuế

Để thực hiện giải quyết hoàn thuế điện tử được tốt nhất và tránh các rủi ro xảy ra thì ngoài việc xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin còn cần đến trách nhiệm của người dùng.

Người nộp thuế

Quy trình mới này quy định về trách nhiệm của người nộp thuế như sau:

“Người nộp thuế có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế để tiếp nhận các thông báo, quyết định của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế nhưng sau đó có văn bản hủy đề nghị hoàn thuế thì người nộp thuế phải gửi văn bản hủy đề nghị hoàn thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế”.

Cơ quan Thuế

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai hoàn thuế điện tử. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định tại Quy trình này. Hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện hoàn thuế điện tử.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng được giao tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thuế điện tử trong phạm vi 13 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử và lập kế hoạch triển khai hoàn thuế điện tử để áp dụng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2017.

Nguồn: https://minvoice.vn/

Công ty cổ phần giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam

Email: dungpa@minvoice.vn

TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Reeco, Số 98 Hoàng Ngân – Cầu Giấy – Hà Nội.

Hotline: 0942 39 88 55.

TP. HCM

Địa chỉ: P203 HUD Building, Số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạch

Hotline: 0904 121 078.