Xóa bỏ cơ chế “khuyến khích” sử dụng hóa đơn điện tử

Các cơ quan Nhà nước đang nỗ lực hành động để đạt được mục tiêu: trở thành một trong bốn nước có mức độ thuận lợi về thuế hàng đầu khu vực ASEAN năm 2020. Áp dụng hóa đơn điện tử là giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu và góp phần quản lý thuế tốt hơn.

Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp chỉ đang tự nguyện đang tham gia. Chưa có các quy định bắt buộc đơn vị kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử. Vì vậy doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn giấy, vẫn có cách luồn lách, gian lận hóa đơn để trốn thuế.

Chính sách “khuyến khích” không còn hiệu quả

Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Đồng thời góp phần vào hiện đại hóa công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính.

Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử không còn hiệu quả
Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử không còn hiệu quả

Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở “khuyến khích” doanh nghiệp tham gia sử dụng hóa đơn điện tử. Nên có nhiều đơn vị không tích cực tham gia, việc quản lý thuế vẫn chưa hiệu quả. Doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn giấy, thực hiện các hành vi gian lận, “bí mật” về doanh thu để trốn thuế.

Trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử đã đạt được những kết quả nhất định. Nhưng triển khai theo cơ chế “khuyến khích” chưa thực sự hiệu quả, doanh nghiệp chưa tự giác cũng như cố tình không thay thế hóa đơn giấy.

Thực tế cho thấy rõ điều này: VNPT vẫn sử dụng hóa đơn giấy trong giao dịch nên dễ dàng giấu doanh thu của doanh nghiệp. Hơn nữa, việc tìm ra chứng cứ “cố tình giấu doanh thu” để xử lý theo tiêu chí doanh nghiệp có độ rủi ro cao không đơn giản.

Xem thêm:

Cơ quan thuế đã thực hiện áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, tuyên truyền tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử. Nhưng ngân sách nhà nước vẫn bị thất thu, quản lý cũng chưa đúng cách và vẫn không thể đẩy mạnh cải cách.

“Khuyến khích” chưa được thì áp dụng cơ chế “bắt buộc”

Nếu không đồng nhất sử dụng hóa đơn điện tử thì không chỉ không giải quyết được tình trạng trốn thuế mà còn nảy sinh nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn EVN đã áp dụng hóa đơn điện tử cho toàn ngành nhưng vẫn có đơn vị muốn có hóa đơn giấy thì mới thanh toán.

Như vậy, việc triển khai hóa đơn điện tử không đồng nhất trong các giao dịch, doanh nghiêp cũng khó triển khai. Vừa phải sử dụng hóa đơn giấy vừa phải thực hiện hóa đơn điện tử.

Vì vậy, để hóa đơn điện tử được sớm đi vào cuộc sống, cần phải xóa bỏ cơ chế “khuyến khích”. Thay vào đó là “bắt buộc” thực hiện thay thế háo đơn giấy. Quy định “bắt buộc” không phân biệt doanh nghiệp có độ rủi ro cao hay không, doanh nghiệp lớn hay nhỏ.

Chỉ khi toàn doanh nghiệp đều sử dụng hóa đơn điện tử thì việc cải cách mới thành công. Giảm được chi phí chho doanh nghiệp và tăng thu ngân sách nhà nước.

Nâng cao tính công khai, minh bạch

(Nguồn: Internet) Áp dụng cơ chế "bắt buộc" sử dụng hóa đơn điện tử

(Nguồn: Internet) Áp dụng cơ chế “bắt buộc” sử dụng hóa đơn điện tử

Theo nghị định 51/2010/NĐ-CPthông tư 32/2011/TT-BTC có nội dung về: xóa sự thiếu minh bạch trong doanh thu khai thuế, giúp doanh nghiệp tiết giảm thời gian và chi phí trong các giao dịch hóa đơn điện tử. Giúp cải thiện môi trường kinh doanh và tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Hiện nay, việc minh bạch công khai về doanh thu là cần thiết. Cần thống nhất tính pháp lý của hóa đơn điện tử để việc quản lý, sử dụng hóa đơn của người mua và người bán được dễ dàng hơn.

Có nhiều người tiêu dùng khi mua hàng ít khi lấy hóa đơn cho các mặt hàng nhỏ lẻ, giá trị thấp. Doanh nghiệp cũng không khai báo vào hệ thống điện tử của cơ quan thuế. Từ đó tạo điều kiện cho họ không khai đúng thông tin doanh thu.

Truyền thông tốt cho người tiêu dùng thấy rõ lợi ích của hóa đơn khi mua hàng. Góp phần tránh thất thu thuế cho nhà nước, tham gia vào sự hội nhập công nghệ thông tin cùng thế giới.

Nhanh chóng hoàn thiện lỗ hổng trong các quy định

Trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử cho thấy nhiều quy định cần nhanh chóng hoàn thiện. Những lỗ hổng tạo điều kiện cho doanh nghiệp luồn lách, tiếp tục thực hiện hành vi gian lận hóa đơn.

(Nguồn: Internet) Lỗ hổng trong chính sách, quy định về thuế tạo điều kiện cho việc mua bán hóa đơn giả
(Nguồn: Internet) Lỗ hổng trong chính sách, quy định về thuế tạo điều kiện cho việc mua bán hóa đơn giả

Tổng cục thuế đã có các hướng dẫn về liên hóa đơn điện tử, quy định kết chuyển dữ liệu giữa phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán theo định kỳ thay cho kết nối trực tiếp. Quy định về trường hợp phải có và không phải có chữ ký điện tử của người mua, quy định về định dạng hóa đơn điện tử… Áp dụng phần mềm hóa đơn điện tử vào quản lý thuế.

Các nội dung trên cần có hướng dẫn rõ tại các văn bản quy phạm pháp luật để tăng tính pháp lý cho việc triển khai hóa đơn điện tử rộng rãi.

Đồng thời, bổ sung quy định tại các văn bản cấp Nghị định để nâng cao tính ưu việt của hóa đơn điện tử theo nghị quyết 36a/NQ-CP. Tạo điều kiện thuận lợi cho toàn doanh nghiệp thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử.

Nguồn: https://minvoice.vn/