Quản lý thuế bằng phương thức điện tử

Công tác quản lý thuế đang dần được hiện đại hóa, các dịch vụ thuế được tăng cường thực hiện bằng phương tiện điện tử. Năm 2017, tổng cục thuế tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống khai và nộp thuế điện tử. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch thuế điện tử.

100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Dịch vụ thuế điện tử được thực hiện sớm nhất là khai thuế điện tử, bắt đầu từ năm 2009. Cho đến nay, đã triển khai với hầu hết các loại hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên còn một số loại tờ khai dành cho các đối tượng riêng biệt sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm  2017-2018.

Sau đó là nộp thuế điện tử được cung cấp vào năm 2013. Các cá nhân, doanh nghiệp có thể lập giấy nộp thuế trên cổng thông tin của cơ quan thuế. Sau đó gửi tới ngân hàng, Kho bạc nhà nước để thực hiện nộp thuế.

100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử
100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử (Nguồn: Internet)

Sau một thời gian triển khai dịch vụ thuế điện tử, hiện nay đã có những bước tiến mới trong công cuộc hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Hầu hết các doanh nghiệp đã tham gia khai và nộp thuế điện tử: năm 2014 có 60% doanh nghiệp khai thuế điện tử, năm 2016 đạt 99,81% doanh nghiệp. Cục thuế sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ để 100% doanh nghiệp tham gia khai, nộp thuế điện tử.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ triển khai thí điểm các dịch vụ hoàn thuế điện tử, khai, nộp thuế điện tử cho hoạt động cho thuê tài sản. Trong thời gian tới triển khai thí điểm dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ hộ cá nhân qua mạng.

Ngành thuế đã nố lực tuyên truyền và vận động, hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Dịch vụ công này được triển khai với sự ủng hộ của cả doanh nghiệp và các ban ngành liên quan.

Đầu tư kho dữ liệu về hóa đơn

Để thực hiện hiệu quả các dịch vụ công điện tử, khai nộp thuế điện tử, ngành thuế xây dựng kho dữ liệu tập trung về hóa đơn. Giúp công tác quản lý thuế hiệu quả và thanh tra, kiểm tra được nhanh chóng, chính xác.

Ngành thuế áp dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phục vụ dịch vụ khai, nộp thuế điện tử của người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện dịch vụ thuế diễn ra nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian.

Sử dụng hệ thống kho dữ liệu hóa đơn thay vì hóa đơn giấy
Sử dụng hệ thống kho dữ liệu hóa đơn thay vì hóa đơn giấy (Nguồn: Internet)

Ngành thuế đã thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho khoảng 200 doanh nghiệp tại Hà Nội và TP HCM. Và gần 4 triệu hóa đơn đã được cấp mã xác thực với tổng số thuế gần 2 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp lý để “phủ sóng” hóa đơn điện tử.

Giai đoạn 1 (2017-2018): hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quyết định thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Xây dựng, nâng cấp hệ thống công  nghệ thông tin ứng dụng cho các dịch vụ công.

Giai đoạn 2 (2018-2020): xây dựng nghị định, thông tư mới làm căn cứ pháp lý quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Xây dựng và nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin.

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Giảm được chi phí ịn ấn, vận chuyển, tiết kiệm thời gian chờ đợi phát hành, thông báo sửa hóa đơn giấy. Thuận tiện cho việc tìm kiếm, kiểm tra, hạch toán, kế toán.

Nguồn: https://minvoice.vn