Từ năm 2018 doanh nghiệp không còn được tự in hóa đơn

Thực hiện Nghị định 51/2010 về hóa đơn, doanh nghiệp có thể tự đặt in, tự in hóa đơn để sử dụng. Tuy nhiên nghị định 51 còn tồn tại một vài hạn chế vì vậy Bộ Tài chính đã đề xuất từ năm 2018, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được phép tự in hóa đơn mà phải mua hóa đơn do cơ quan thuế in. Đồng thời, ngành thuế cũng đẩy mạnh chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Có thể bạn quan tâm

giải pháp hóa đơn điện tử
Từ năm 2018, doanh nghiệp không còn tự in hóa đơn (Nguồn: Internet)

Quy định về việc thành lập công ty và sử dụng hóa đơn giấy tại nước ta còn một số hạn chế. Lợi dụng sự thông thoáng của luật mà nhiều đơn vị doanh nghiệp được thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Những đơn vị này hoạt động nhằm thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật.

Các đơn vị trên được gọi là “doanh nghiệp ma”, họ thường sử dụng hóa đơn để xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn khống thuế, không kê khai nộp thuế, trốn thuế… Những hành vi này làm ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ tài chính đã đề xuất thay thế Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014 cơ quan thuế sẽ thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ cá nhân kinh doanh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp mới thành lập chỉ được sử dụng hóa đơn in trong 6 tháng. Sau đó, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế. Còn đối với những trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển và dùng ít hóa đơn thì có thể mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018
Đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018 (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử và nhiều quy định về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ năm 2018. Trong đó có quy định về chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Những hóa đơn được đặt in trước ngày 1/1/2018 sẽ được tiếp tục sử dụng trong năm 2018. Sau đó doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và luôn hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện hóa đơn điện tử.

Đối với những tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại thì sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền. Các đơn vị này cần chuyển dữ liệu định kỳ cho cơ quan thuế để cơ quan thuế nắm được tình hình hoạt động kinh doanh và doanh thu của họ.

Nguồn: https://minvoice.vn/