Bia Hà Nội – Habeco

Một thương hiện đình đám nữa đã tin dùng sản phầm Hóa đơn điện tử của M-Invoice đó chính là Bia Hà Nội. Với 21 Xí nghiệp cung ừng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử của M-Invoice.

  • Triển khai cho toàn bộ các Chi nhánh và Xí nghiệp. (21 điểm)
  • Sản phẩm triển khai: Phần mềm M-Invoice
  • Desktop / Webform Application: C# và SQL Server
  • Kết nối với Phần mềm kế toán SSE.
  • Mô hình kết nối: Sử dụng Webservice. Xuất hóa đơn trực tiếp trên hệ thống phần mềm kế toán.

Lợi ích được HABECO đúc kết đó chính là Hiệu quả trong tất cả các khâu.