Áp dụng hoàn thuế theo phương pháp quản lý rủi ro từ ngày 01/10/2017

Hiện tại, việc thực hiện hoàn thuế theo phương pháp khấu trừ còn khá nhiều bất cập và hạn chế. Vì vậy Tổng cục thuế đã đưa ra phương pháp khác cho phương pháp khấu trừ đó là giải quyết hoàn thuế theo phương pháp quản lý rủi ro. Đồng thời thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế cũng được thực hiện theo quản lý rủi ro. Tổng cục thuế đã triển khai áp dụng phương pháp này kể từ ngày 1/10/2017.

Hoàn thuế theo phương pháp quản lý rủi ro (Nguồn: Internet)

Hoàn thuế theo phương pháp khấu trừ và quản lý rủi ro

Trước đây, cơ sở kinh doanh được hoàn thuế nếu đơn vị đó có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế 12 tháng chưa được khấu trừ hết. Sau khi sửa đổi thì cơ sở kinh doanh có số khấu thuế GTGT đầu vào chư được khấu trừ hết trong tháng/quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Khi giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sẽ gặp phải những hạn chế ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước. Các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhiều cách luồn lách để làm sao phải nộp thuế ít nhất, đồng thời thái độ làm việc của cán bộ thuế cũng tạo điều kiện cho đơn vị gian lận thuế.

Vì vậy thực hiện hoàn thuế theo phương pháp quản lý rủi ro sẽ giúp chỉ ra các đơn vị kinh doanh kém hiệu quả. Từ đó việc thanh tra, kiểm tra cũng dược tập trung trọng điểm hơn. Vì vậy Tổng cục thuế sẽ áp dụng phương pháp này trong thời gian tới.

Áp dụng hoàn thuế theo phương pháp quản lý rủi ro

Từ ngày 1/10/2017 sẽ áp dụng hoàn thuế theo phương pháp rủi ro với 6 tỉnh thành phố. Đến năm 2018 tiếp tục triển khai dần dần, mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Quản lý rủi ro được áp dụng trong công tác phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp rủi ro.

Kế hoạch áp dụng quản lý rủi ro được chia làm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: từ ngày 1/10/2017 triển khai áp dụng tại 6 cục thuế.
  • Giai đoạn 2: ngoài 6 cục thuế được áp dụng tại giai đoạn 1 thì tại giai đoạn 2 tiếp tục triển khai 7 cục thuế nữa từ ngày 1/4/2018.
  • Giai đoạn 3: từ ngày 1/7/2018 áp dụng quản lý rủi ro tại 63 cục thuế.

Một điểm mới trong dự án giái quyết hoàn thuế theo quản lý rủi ro đó là trực tiếp triển khai tại các cục thuế chứ không thí điểm. Đối với các dự án cải cách hành chính như khai nộp thuế điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử,… đều được thí điểm sau đó mới chính thức áp dụng.

Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro từ ngày 01/10/2017
Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro từ ngày 01/10/2017 (Nguồn: Internet)

Tổng cục thuế đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử với những cải cách thủ tục hành chính. Ngoài thực hiện hoàn thuế theo quản lý rủi ro thì cục thuế cũng triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Và đạt được một số kết quả tích cực nhất định.

Tính đến 30/6, tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc đã được áp dụng khai thuế điện tử. Số lượng lượng hồ sơ khai thuế qua mạng ngày càng tăng, tính đến hết tháng 6 đã có hơn 41 triệu hồ sơ được tiếp nhận. Đồng thời, cục thuế cũng kết nối với 45 ngân hàng thương mại để mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Kế hoạch thanh tra những doanh nghiệp rủi ro

Cục thuế sẽ tập trung vào những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để thanh tra, kiểm tra. Tránh thanh tra những đơn vị chấp hành tốt chính sách pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đó. Cục thuế sẽ thực hiện quản lý rủi ro và thanh kiểm tra sau hoàn thuế đồng bộ.

Đồng thời, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế phục vụ cơ chế quản lý thuế theo rủi ro. Cục thuế sẽ căn cứ vào cơ sở dữ liệu để đánh giá, rà soát lựa chọn những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro. Giúp hạn chế việc kiểm tra chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Tổng cục thuế đã và đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề, vướng mắc trong chính sách để kiến nghị sửa đổi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cũng như quản lý thuế hiệu quả. Chẳng hạn, giải pháp hóa đơn điện tử sẽ giúp giảm thời gian, chi phí cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Nguồn: https://minvoice.vn/