Một số điểm mới đáng lưu ý trong Quyết định số 2497/2017/QĐ–BTC

Mới đây, bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 2497/2017/QĐ–BTC, về đề án phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoản, ngăn chặn hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp … có hiệu lực từ ngày 04/12/2017.

Quyết định mới có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là việc rút ngắn thời hạn đăng ký sử dụng  hoá đơn tự in từ 05 ngày xuống còn 01 ngày và Quy định về việc sử dụng hoá đơn điện tử trong doanh nghiệp.

Rút ngắn thời hạn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in từ 05 ngày xuống còn 01 ngày

Rút ngắn thời hạn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (Nguồn: Internet)

Quyết định 2497/2017/QĐ–BTC nêu rõ:

Rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 05 ngày xuống 01 ngày làm việc (bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập); Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn ngay trong ngày kể từ ngày Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với các Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được lập đúng theo quy định.

Thực tế, trước đó BTC đã ban hành Thông Tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông Tư số 39/2014/TT-BTC vốn đã rút ngắn thời gian này còn 2 ngày:

 Nếu sau 02 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản để nghị sử dụng hoá đơn đặt in/ Tự in mà Cơ Quan Thuế không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn.

Việc ban hành Quyết định số 2497/2017/QĐ – BTC này có tác dụng tích cực đến việc giảm thời gian đăng ký thủ tục hành chính, khuyến khích các hộ kinh doanh khởi nghiệp.

Xem thêm:

Quy định về việc sử dụng hoá đơn điện tử trong doanh nghiệp

Quy định doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử (Nguồn: Internet)

Đồng thời để tăng cường công tác phòng chống gian lận về tài chính và thuế, Bộ Tài Chính cũng đưa ra các quan điểm sau đây:

  • Quy định một số loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng Hoá Đơn Điện Tử.
  • Quy định Cơ Quan Thuế phải hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Doanh nghiệp được sử dụng ngay hoá đơn trong ngày kể từ khi nộp Thông Báo Phát hành hoá đơn và mẫu hoá đơn đúng quy định, đã gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đây là những thay đổi mang tính chất tích cực của Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế nhằm tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp hiện tại đang gặp phải như: Nạn hoá đơn ma của các doanh nghiệp kinh doanh buôn bán hoá đơn bất hợp pháp, hoá đơn bị mất, cháy hỏng trong quá trình luân chuyển và lưu trữ, nạn làm giả hoá đơn của các đơn vị kinh doanh uy tín trong thị trường hiện tại … Đồng thời việc giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn cũng góp phần khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp mới.

Nguồn: minvoice.vn