Phân biệt hóa đơn điện tử in chuyển đổi ra giấy và hóa đơn giấy thông thường

Để phân biệt Hóa đơn điện tử in chuyển đổi ra hóa đơn giấy với hóa đơn giấy thông thường đặc biệt là Hóa đơn tự in. M-Invoice sẽ chỉ cho các bạn thấy sự khác nhau cơ bản và trọng yếu của hóa đơn điện tử in chuyển đổi ra hóa đơn giấy khác với Hóa đơn tự in như thế nào.

Phân biệt hóa đơn điện tử in chuyển đổi và hóa đơn giấy (Nguồn: Internet)

Hóa đơn điện tử in chuyển đổi là gì ?

In chuyển đổi hóa đơn điện tử được quy định cụ thể trong thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử đã quy định rõ tại điều 12 của thông tư này. Theo đó, hóa đơn điện tử có thể được chuyển đổi thành hóa đơn giấy cho nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người mua gọi tắt là hóa đơn chuyển đổi với những yêu cầu sau:

 • Hóa đơn điện tử chỉ được in chuyển đổi ra giấy một lần duy nhất và có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, người thực hiện in chuyên đổi và dấu của người bán.
 • Trên hóa đơn giấy được chuyển đổi ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Khách hàng (bên mua) liên hệ với bên phát hành hóa đơn (bên bán) để được cấp hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử.

Phân biệt bản in chuyển đổi của hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy

Với bản mẫu hóa đơn điện tử in chuyển đổi trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác nhau giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn giấy bao gồm:

 • Mẫu: Số liên của Hóa đơn điện tử được quy định là không có liên nên ở thông số số liên sẽ là số 0.
  • VD: 01GTKT0/001 đối với hóa đơn giấy sẽ là số trong khoảng từ 2 đến 9 nghĩa là tối thiểu là 2 liên và tối đa là 9 liên.
 • Ký hiệu (Số serial): Ký hiệu của hóa đơn điện tử được quy định là E. VD: MV/17E đối với hóa đơn giấy đặt in thì Ký hiệu cuối cùng là P hoặc với hóa đơn tự in thì ký hiệu cuối cùng T.
 • Ngoài ra, trên bản in chuyển đổi của Hóa đơn điện tử còn có một số chỉ tiêu khác bắt buộc như:
  • Phải có dòng chữ: HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  • Phải có Người in chuyển đổi, ngày – giờ in chuyển đổi.

Có thể bạn quan tâm:

Những nội dung cần phải có trên hóa đơn điện tử in chuyển đổi

Điều 6 thông tư 32/2011/TT-BTC quy định những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn
 • Thông tin người bán
 • Thông tin người mua
 • Thông tin chi tiêt đơn hàng
 • Chữ ký điện tử
 • Hóa đơn thể hiện bằng Tiếng Việt

Qua đây, M-Invoice mong đã giải quyết được phần nào thắc mắc của các bạn về hóa đơn điện tử. Mọi câu hỏi xin gửi về live chat hoặc email: [email protected]. Tổng đài 24/7 0901 80 16 18

Nguồn: minvoice.vn