Ngành thuế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong năm 2018

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế (TCT) về việc thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2017 cho biết, ước thu trong năm là 1.001.600 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán và tăng 9,6% so với thực hiện năm 2016. Để đạt được kết quả này, Tổng cục Thuế đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế mà một trong những phương pháp hiệu quả là phòng chống hóa đơn giả, hóa đơn bất hợp pháp bằng việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Thành công trong công tác thu ngân sách nhà nước

Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp tăng cường chống thất thu
Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp tăng cường chống thất thu (Nguồn: Internet)

Đến ngày 25/12/2017, cơ quan thuế đã thực hiện gần 100,000 cuộc thanh, kiểm tra  với tổng số thuế tăng thu khoảng 18,000 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1500 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 34000 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 14.300 tỷ đồng.”

Ước tính thu nội địa đạt 951.600 tỷ đồng, vượt dự toán 2.3%, tăng 8,9% so với 2016. Trong đó, thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 70.700 tỷ đồng, bằng 117,8% dự toán, bằng 95,3% năm 2016; thu tiền sử dụng đất ước đạt 121.000 tỷ đồng, bằng 190% dự toán, tăng 22,5%; số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và xổ số ước đạt 732.250 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 8,3%.

Có thể bạn quan tâm:

Tiếp tục các giải pháp chống thất thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Tổng cục Thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
Tổng cục Thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (Nguồn: Internet)

Để đạt được kết quả này, Tổng cục Thuế đã thực hiện tốt các công tác quản lý thuế, chú trọng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định, tăng cường triển khai đôn đốc thu hồi nợ đọng và tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nhằm hoàn thành kế hoạch thu năm 2018, cơ quan thuế các cấp đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp quản lý thu, nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu thuế mà một trong những phương pháp nổi bật là sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp.

Với việc áp dụng hóa đơn điện tử, các thông tin trên hóa đơn đều được thực hiện một cách minh bạch, dễ hiểu. Một mặt, với loại hình hóa đơn mới này, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu tối đa rủi ro trong việc sai sót như với hóa đơn giấy (viết tay), bên cạnh đó doanh nghiệp cũng không còn phải đối mặt với việc mất, hỏng, luân chuyển chứng từ bởi tất cả dữ liệu đều được lưu trữ dưới dạng điện tử (lưu trữ đám mây hoặc trên máy tính của doanh nghiệp). Mặt khác, việc thực hiện các báo cáo với cơ quan thuế cũng được xử lý tự động trên máy tính, gửi dữ liệu báo cáo qua internet, nhờ đó tăng sự thuận tiện cho người nộp thuế, giảm thiểu tiêu cực trong quá trình nộp thuế.

Bằng việc ban hành các chính sách mới nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác nộp thuế, TCT đã và đang có những bước đi hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ thu 2018.

https://minvoice.vn