HTKK 3.8.5 – Phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.5

HTKK 3.8.5 - Phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.5
HTKK 3.8.5 – Phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.5

HTKK 3.8.5 – Phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.5

Ngày 26/06/2018 Phần mềm HTKK 3.8.5 được Tổng Cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.5 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh. Cụ thể HTKK 3.8.5 sẽ được nâng cấp các nội dung sau:

Download HTKK 3.8.5Tải HTKK 3.8.5

– Nâng cấp chức năng kê khai “Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”:

+ Bổ sung thông tin “Lý do đề nghị hoàn trả” khi kết xuất ra file XML.

+ Cập nhật hiển thị thông tin Cục thuế/Chi cục Thuế gửi đến trên Giấy đề nghị hoàn, trong đó:

Đối với 04 Cục Thuế các tỉnh/thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương: Mặc định là cơ quan thuế quản lý của NNT, không cho sửa.

Đối với các Cục Thuế còn lại: Mặc định là Cục Thuế, không cho sửa.

– Nâng cấp chức năng kê khai “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC)”: Bổ sung điều kiện bắt buộc nhập trường thông tin cơ quan thuế chuyển đến (trong trường hợp chuyển địa điểm) trên mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) đính kèm mẫu BC26/AC.

– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 05/QTT-TNCN): Cập nhật không cho phép in/kết xuất tờ khai trong trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập vì theo quy định của Thông tư số 92/2015/TT-BTC, NNT không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này.

– Nâng cấp danh mục một số địa bàn hành chính thay đổi tên tại mục Thông tin chung, cụ thể:

+ Chi cục Thuế thị xã Hà Giang đổi tên thành Chi cục Thuế thành phố Hà Giang

+ Chi cục Thuế huyện Nà Hang đổi tên thành Chi cục Thuế huyện Na Hang

+ Chi cục Thuế thị xã Uông Bí đổi tên thành Chi cục Thuế thành phốUông Bí

+ Chi cục Thuế huyện Đông Triều đổi tên thành Chi cục Thuế thị xã Đông Triều

+ Chi cục Thuế thị xã Phúc Yên đổi tên thành Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên

+ Chi cục Thuế thị xã Tam Điệp đổi tên thành Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp

+ Chi cục Thuế thị xã Sầm Sơn đổi tên thành Chi cục Thuế thành phố Sầm Sơn

+ Chi cục Thuế huyện Hương Trà đổi tên thành Chi cục Thuế thị xã Hương Trà

+ Chi cục Thuế huyện An Nhơn đổi tên thành Chi cục Thuế thị xã An Nhơn

+ Chi cục Thuế huyện Tân Thành đổi tên thành Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ

+ Chi cục Thuế thị xã Sa Đéc đổi tên thành Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc

+ Chi cục Thuế thị xã Vị Thanh đổi tên thành Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh

+ Chi cục Thuế huyện Vĩnh Châu đổi tên thành Chi cục Thuế thị xã Vĩnh Châu

HTKK 3.8.5 – Phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.5

Bắt đầu từ ngày 26/06/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.8.5 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

Lưu ý: Đối với NNT thuộc Cục Thuế các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Bình và các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý thì sử dụng ứng dụng HTKK 4.0.5 để kê khai

Ứng dụng eTax HTKK 4.0.5

Hiện nay áp dụng cho các Cục thuế tỉnh / thành sau:

Danh sách các Cục Thuế đã triển khai đợt 1 bao gồm: Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Bình

Danh sách các Cục Thuế đã triển khai đợt 2 bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.