Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát triển

Nhận thấy khó khăn của các doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung những nội dung của các thông tư cũ không còn phù hợp, ngoài ra vẫn kế thừa các nội dung phù hợp đối với doanh nghiệp. Từ đó, Bộ Tài chính đã đưa ra Thông tư số 50/2017/TT-BTC gồm những nội dung giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có cả doanh nghiệp bảo hiểm phi lợi nhuận.

Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (Nguồn: Internet)

Những nội dung sửa đổi, bổ sung

Đối với khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thì những quy định về hoa hồng, thủ tục hành chính vẫn còn nhiều hạn chế. Những vấn đề về thủ tục làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Tài chính đã đưa ra Thông tư số 50/2017/TT-BTC với những sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cũ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Dưới đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung chính nằm trong Thông tư 50.

Có thể bạn quan tâm

Những sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 50 đều quy định một cách rõ ràng, chi tiết hơn các quy định cũ. Đồng thời , những nội dung mới sẽ giúp tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp cũng như an toàn tài chính cho đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung gồm hoa hồng bảo hiểm, đăng ký bảo hiểm, thanh toán phí. Các bên tham gia vào bảo hiểm cần thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đối với đơn vị bảo hiểm thì phải cung cấp mọi thông tin về bảo hiểm một cách công khai minh bạch, còn doanh nghiệp phải chủ động thực hiện, trong khi đó cơ quan quản lý sẽ kiểm tra, giám sát thông qua hậu kiểm.

Theo thông tư 124/2012/TT-BTC: sau khi bên mua đã hoàn thành đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng thì bên môi giới thanh toán số tiền trên cho doanh nghiệp bảo hiểm với thời hạn không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận bảo hiểm. Tuy nhiên, theo thực tế chỉ với 5 ngày để giải quyết thanh toán là ngắn. Vì vậy thông tư 50 đã đưa ra thời hạn là 30 ngày phù hợp với các bên.

Có thể thấy, những thay đổi được quy định tại thông tư 50 nhằm tạo sự chủ động cho doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời giảm thủ tục hành chính giúp các đơn vị bảo hiểm được thuận lợi khi hoạt động kinh doanh. Những quy đinh này đều hỗ trợ cho doanh nghiệp được phát triển hiệu quả.

Hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới

Việc cập nhật đầy đủ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới giúp khai thác thông tin hiệu quả. Tuy nhiên cần đảm bảo được việc đưa thông tin dữ liệu bảo hiểm lên hệ thống một cách chính xác. Thực hiện chỉnh sửa thông tin theo đúng quy định tránh trường hợp bị lỗi trong quá trình upload.

Hệ thống dữ liệu xe cơ giới đầy đủ
Hệ thống dữ liệu xe cơ giới đầy đủ (Nguồn: Internet)

Để các dữ liệu được cập nhật đầy đủ, Hiệp hội Bảo hiểm (IAV) sẽ triển khai thông báo tới các doanh nghiệp không cập nhật dữ liệu hoặc không đầy đủ lên hệ thống cơ sở dữ liệu IAV. Khi đó cục quản lý và giám sát bảo hiểm sẽ kiểm tra, rà soát lại những đơn vị này.

Không chỉ kiểm tra những đơn vị bảo hiểm chưa upload dữ liệu mà IAV còn có kế hoạch giải quyết những vấn đề của khối bảo hiểm phi nhân thọ. Đặc biệt ưu tiên giải quyết những vấn đề quan trọng trước. Để giúp doanh nghiệp phát triển và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn hiện tại.

Theo đánh giá thì thị trường bảo hiểm xe cơ giới rất tiềm năng vì tỷ lệ xe cơ giới tham gia bảo hiểm còn ít ở thời điểm hiện tại. Để khai thác tốt thị trường này thì cần tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm qua phương tiện truyền thông. Đồng thời phối hợp tốt với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trường hợp không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc.

Hơn nữa, IAV còn đề nghị khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ áp dụng hóa đơn điện tử và có biện pháp phòng chống rủi ro. Đặc biệt, những trường hợp khách hàng cần in ra nhiều lần để thanh toán bảo hiểm. Cần có giải pháp cụ thể để giải quyết được những trường hợp xấu. Hiện tại, các doanh nghiệp thường yêu cầu dấu xác nhận của cơ sở y tế hoặc tờ khai chi phí y tế bản gốc.

Nguồn: https://minvoice.vn/