30% doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử kể từ 2018

Theo kế hoạch của Bộ Tài Chính, kể từ 1/1/2018, 30% số doanh nghiệp hoặc 30% lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường sẽ được ap dụng hóa đơn điện tử trong lưu thông. Điều này sẽ dẫn đến những tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Hóa đơn giấy hiện vẫn được sử dụng song song với hóa đơn điện tử (Nguồn: Internet)

Thực trạng sử dụng hóa đơn hiện nay

Cho đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn đang được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử song song với hóa đơn giấy truyền thống. Trong đó, DN chủ yếu sử dụng loại hóa đơn giấy tự in theo mẫu hoặc mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in. Tổng số lượng hóa đơn giấy của toàn thị trường hiện là khoảng 4 tỷ hóa đơn.

Tính đến hết năm 2016, số lượng doanh nghiệp đã áp dụng hóa đơn điện tử là 843 với 377 triệu hóa đơn và lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là 315 với 2.4 triệu hóa đơn. Đây đều là những doanh nghiệp lớn, có cơ sở hạ tầng thông tin mạnh, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và Sài Gòn.

Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích (Nguồn: Internet)

Với rất nhiều lợi ích mang lại, hóa đơn điện tử sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai. Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển hóa đơn; giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế. Với người mua, loại hình hóa đơn mới này giúp doanh nghiệp tránh được việc mua phải hàng của những đơn vị đã có tên trong sổ đen của cơ quan thuế, giảm thời gian nhận hóa đơn, lưu trữ, tang tính bảo mật cho hóa đơn. Bên cạnh đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp ngành thuế đơn giản hơn trong công tác đối chiếu, nhờ đó nâng cao hiệu quả công tác quản ly thuế.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích nhưng trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cũng bày tỏ nhiều băn khoăn bởi việc này sẽ tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Đó là trong giao dịch, nhiều đơn vị, khách hang vẫn yêu cầu có hóa đơn giấy, thời gian triển khai quá gấp, chưa chắc chắn về khả năng bảo mật thông tin cho doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng của cơ quan thuế có thể đáp ứng được số lượng hóa đơn của toàn nền kinh tế …

Dự thảo Nghị định về hóa đơn (sửa đổi) mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý

Từ ngày 01/01/2018:

Các đối tượng sau sử dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

  • Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế gồm:
  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
  • Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.6

Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế gồm:

  • Doanh nghiệp mới thành lập (không bao gồm doanh nghiệp nêu trên);
  • Các doanh nghiệp, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: Doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông báo của cơ quan thuế.

Từ ngày 01/01/2019: 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại.

Từ ngày 01/01/2020:

  • 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  • Bắt đầu triển khai Hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.

VNInvoice.vn

Bình luận đã bị đóng.