Đạt mức Asean 4 trong cải cách thủ tục hành chính thuế

Vừa rồi lãnh đạo Bộ tài chính và Tổng cục Thuế đã có cuộc họp bàn về vấn đề tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khóa khăn cho sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Để hướng đến một môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế

Trong nghị quyết 19/2017/NQ – CP Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Trước mắt Tổng cục Thuế đã giảm nộp thuế xuống còn 117 giờ, đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Ngân Hàng Thế Giới đã cung cấp thông tin rằng trong tháng 10/2016 , mức độ thuận lợi về chỉ số nộp thuế của Việt nam đã cải thiện một cách đáng kể và rõ rệt so với những năm trước. Vì vậy định hướng từ năm 2017 đến 2020 vẫn với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nân cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực tài chính cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp.

Tiếp tục cải cách thủ tục thuế
Tiếp tục cải cách thủ tục thuế (Nguồn: Internet)

Để phù hợp với thông lệ quốc tế thì cơ quan hành chính nhà nước sẽ phải tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa. Từ đó ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước bảo đảm được tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm.

Nhằm hướng tới đến hết năm 2017 thì hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3. Ở dịch vụ công mức 4 thì sẽ cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mang.

Tổng cục thuế tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp

Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ, dự thảo kế hoạch hành động Tổng cục Thuế tập trung vào 6 nhóm giải pháp quan trọng bao gồm thực hiện mục tiêu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đạt mục tiêu trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại; và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm giờ và phát triển hệ thống đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong nộp thuế; kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức quản lý tại các đơn vị thuộc bộ.

Trong số đó phải quan tâm đến nhóm giải pháp 1,Nghị quyết xử lý các khoản nợ thuế bao gồm tiền chậm nộp, nợ, phạt do người nộp thuế gặp khó khăn khách quan, không có khả năng thu hồi. Tổng cục Thuế sẽ tham mưu Bộ Tài Chính trình Chính phủ trình Quốc hội về vấn đề này.

Đồng thời, kiến nghị sửa Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng  mở rộng quyền của doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý  trực tiếp. Đồng thời, rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 5 ngày xuống còn 1 ngày làm việc. Ngoài ra thúc đẩy việc áp dụng Hóa đơn điện tử vào trong công tác quản lý

Đưa đến kết luận thì Ông Tạ Anh Tuấn- Vụ trưởng Vụ Tổ chúc cán bộ Bộ Tài Chính cho rằng thực hiện cải cách có 3 nội dung lớn về thể chế chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức bộ máy. Và nếu 3 nội dung này được thực hiện thì sẽ đem lại kết quả rất tốt.

Qua đó, muốn đạt được kết quả thì trong 2017 Tổng cục Thuế phải thành lập tổ biên tập nghiên cứu toàn diện những vấn đề đặt ra về quản lý thuế, những nội dung liên quan đến chính sách thuế càn phải sửa trong năm 2017 – 2018.

Bộ Tài Chính cũng đưa ra 9 vấn đề càn lưu ý  bao gồm giải quyết vướng mắc, yêu cầu và khiếu nại người nộp thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế; xử lý vướng mắc liên quan đến thời gian làm báo cáo, tờ khai thuế; rà soát toàn bộ quy trình nghiệp vụ hoàn thuế từ tờ khai đến phương thức quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử; quản lý DN lớn, quản lý rủi ro, chống chuyển giá…

Nguồn: https://minvoice.vn

Công ty cổ phần giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam

Email: [email protected]

TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Reeco, Số 98 Hoàng Ngân – Cầu Giấy – Hà Nội.

Hotline: 0942 39 88 55.

TP. HCM

Địa chỉ: P203 HUD Building, Số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạch

Hotline: 0904 121 078.