Danh sách phần mềm tích hợp với M-Invoice

Trong nỗ lực đem đến giá trị toàn diện của Hóa đơn điện tử, M-Invoice đã nỗ lực đàm phán và ký kết hợp tác lâu dài – chia sẻ quyền lợi để mang đến sự tiện lợi cho các khách hàng của mình. Việc tích hợp hóa đơn điện tử M-Invoice với các phần mềm xuất hóa đơn của Doanh nghiệp như: Phần mềm ERP, Phần mềm kế toán, Phần mềm bán hàng, Phần mềm HIS (Quản lý khám chữa bệnh) ….mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm và giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu.

Dưới đây là danh sách phần mềm tích hợp với M-Invoice

STT Tên đơn vị Sản phẩm
1 Phần mềm kế toán và quản lý nước BitWare BitWare
2 Phần mềm kế toán SIVIP SIVIP
3 Phần mềm kế toán G9 G9
4 Phần mềm kế toán MISSOFT MISSOFT
5 Phần mềm kế toán Sao Việt SAOVIET
6 Phần mềm kế toán SIS SIS
7 Phần mềm Ngôi Sao Star
8 Phần mềm kế toán VACOM VACOM
9 Phần mềm kế toán SSE KTSSE
10 Phần mềm kế toán BRAVO BRAVO
11 Phần mềm kế toán FAST (FA11) FAST(FA11)
12 Phần mềm kế toán 3TSOFT 3TSOFT
13 Phần mềm kế toán MISA (Bản Desktop) MISA
14 Phần mềm kế toán 1C 1C
15 Phần mềm kế toán ASIA SOFT ASIASOFT
16 Phần mềm kế toán CNS CNS
17 Phần mềm kế toán Effect Effect
18 Phần mềm kế toán Augges AUGUST
19 Phần mềm ERP NaviWorld NaviWorld
20 Phần mềm ERP SAP SAP
21 Phần mềm bán hàng BUSO BUSO
22 Phần mềm bán hàng C9 C9
23 Phần mềm ERP Fujinet Fujinet
24 Phần mềm MBSOFT MBSOFT
25 Phần mềm bán hàng QUICK – Trí Tuệ trẻ QUICK
26 Phần mềm bán hàng SOFTEK SOFTEK
27 Phần mềm bán hàng TECHCOM TECHCOM
28 Phần mềm ERP SOLOMON SOLOMON
29 Phần mềm quản lý iPOS.vn iPOS.vn
30 Phần mềm Quản lý Trường học  – Thu học phí ASC ASC
31 Phần tính tiền nước CITYWORK CITYWORK
32 Phần mềm viện phí EHC EHC
33 Phần mềm viện phí HIS HIS
34 Phần mềm viện phí Hoàng Gia HOANGGIA
35 Phần mềm viện phí Minh Lộ MINHLO
36 Phần mềm viện phí QA QA
37 Phần mềm Quản lý Khách sạn EZCLOUD EZCLOUD
38 Phần mềm kế toán DTECH DTECH
39 Phần mềm kế toán EasyBooks EasyBooks
40 Phần mềm kế toán GAM GAM Soft
41 Phần mềm kế toán Thiên Long Thiên Long
42 Phần mềm kế toán iGreen iGreen
43 Phần mềm kế toán ADSoft ADSoft
44 Phần mềm kế toán Tenamyd Tenamyd
45 Phần mềm kế toán Việt Đà Việt Đà
46 Phần mềm kế toán Nhất Nam Nhất Nam
47 Phần mềm Quản lý Vé – Rạp chiếu phim KingPro
48 Phần mềm kế toán Quỹ tín dụng VAPCF
49 Phần mềm kế toán Quỹ tín dụng NGV
50 Phần mềm kế toán SThink SThink
51 Phần mềm kế toán Weekend Weekend
52 Phần mềm Quản lý xe khách, vận tải An Vui
53 Phần mềm Quản lý vé Futech Futech
54 Phần mềm kế toán ASU ASU

M-Invoice luôn có chính sách hợp tác tốt đối với các đối tác Phần mềm. Hãy liên hệ với M-Invoice tích hơp để chúng ta cùng phục vụ khách hàng tốt hơn.