Thủ tục hủy hóa đơn GTGT khi không tiếp tục sử dụng

Thủ tục Hủy Hóa đơn giấy chuyển sang Hóa đơn điện tử

Thời điểm chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử T10/ 2020, M-Invoice chia sẻ với các bạn thủ tục Hủy hóa đơn giấy để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử như sau

Thời điểm chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử T10/ 2020, M-Invoice chia sẻ với các bạn thủ tục Hủy hóa đơn giấy để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Trước hết, M-Invoice nhấn mạnh là tại thời điểm này cho đến hết ngày 31/10/2020, Doanh nghiệp vẫn được sử dụng và Phát hành hóa đơn giấy, đồng thời Doanh nghiệp có thể sử dụng song song Hóa đơn giấy và Hóa đơn điện tử.

Như các bạn đã biết, Căn cứ Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP “Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.” Hay nói một cách khác, chậm nhất đến 31/10/2020, tất cả các doanh nghiệp đều phải chuyển sang hóa đơn điện tử.

??Để chuẩn bị cho xu thế hội nhập bắt buộc này, không ít các doanh nghiệp chúng ta đã chủ động chuyển sang hóa đơn điện tử khi vẫn còn hóa đơn giấy (mặc dù theo quy định có thể sử dụng đồng thời hai loại hóa đơn giấy và điện tử), đặc biệt các doanh nghiệp áp dụng công nghệ số hóa hoặc do yêu cầu chuyển đổi doanh nghiệp….mà DN không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn giấy nữa … Do đó, việc hủy hóa đơn giấy, với các doanh nghiệp này trở thành yêu cầu quản lý, pháp lý đặt ra cần phải được giải quyết.

➡➡Việc hủy hóa đơn là một quy trình pháp lý nghiêm ngặt, đòi hỏi tính tuân thủ pháp luật cao; không ít các doanh nghiệp đã không khỏi lo lắng về vấn đề này. Thực tế, trong quá trình tôi tư vấn hàng trăm các doanh nghiệp, không ít các doanh nghiệp đã bị phạt do chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ quy trình và quy định pháp lý về việc hủy hóa đơn này.

??Với mong muốn các chủ doanh nghiệp, các bạn kế toán có tài liệu tham khảo thêm về vấn đề này, tôi xin có đôi dòng chia sẻ về quy trình và quy định hủy hóa đơn như sau:

Căn cứ Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về “Hủy hóa đơn”:

Tuy nhiên, để chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng hóa đơn điện tử chúng tôi xin chia sẻ Thủ tục hủy hóa đơn giấy như sau:

Lý Do Hủy Hóa đơn Giấy:

Zalo
Lý do: Hủy hóa đơn Theo Quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP khi sử dụng hóa đơn điện tử

Phương Pháp Hủy Hóa đơn Giấy:

Zalo
Phương pháp tốt nhất là ĐỐT hoặc Xé nhỏ để không phải bảo quản hóa đơn đã Hủy. Lưu ý: Mất hóa đơn đã Hủy có thể vấn bị phạt
Thủ tục và Bộ hồ sơ cần chuẩn bị để Hủy:
Zalo

?? QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN GIẤY

Qua các quy định pháp lý trên, chúng ta nhận thấy, quy trình hủy hóa đơn cần thực hiện qua các bước sau:

?Bước 1: Doanh nghiệp gửi thông báo tới cơ quan thuế về việc đề nghị xin hủy hóa đơn

?Bước 2: Trong thời hạn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được thông báo hủy hóa đơn của DN, DN tiến hành các thủ tục hủy hóa đơn bao gồm các nội dung sau:

2.1 Tổ chức kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

2.2 Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

2.3 Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

?Bước 3: Gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn đến cơ quan thuế

??Tôi xin gửi tặng các bạn toàn bộ các mẫu biểu cần chuẩn bị để quy trình hủy hóa đơn được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành nhé!

Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy 

Mẫu QĐ thành lập hội đồng hủy HĐ 

Mẫu BB họp hội đồng hủy Hóa đơn

Mẫu thông báo đề nghị hủy HĐ

Mẫu thông báo kết quả hủy HĐ

??Kính chúc các doanh nghiệp phát triển, bền vững; chúc các bạn kế toán luôn yêu nghề, được chủ doanh nghiệp trọng dụng!

Căn cứ : điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014