THÔNG BÁO v/v: Tạm dừng hệ thống truyền nhận của Tổng cục Thuế

Kính gửi: Quý khách hàng

Để đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế đã xây dựng giải pháp và thực hiện các nội dung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.

Dự kiến kế hoạch tạm dừng hệ thống truyền nhận hóa đơn điện tử như sau:

  • Từ 02h00 đến 04h00
  • Ngày 15/05/2022 (Chủ nhật)

Quý khách hàng vui lòng không gửi hóa đơn, tờ khai lên Cơ quan Thuế trong thời gian trên.

Mọi vấn đề phát sinh sau thời gian nâng cấp trên đơn vui lòng liên hệ với M-Invoice qua kênh Hỗ trợ kỹ thuật, Hotline 0901801618.

M-Invoice xin thông báo để Quý khách hàng được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng !