Thông báo chuyển đổi Ký hiệu và Số hóa đơn sử dụng năm 2022

Kính chào Quý khách hàng M-Invoice

Căn cứ vào khoản 3 điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

“……..

3. Số hóa đơn

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

………..”

Như vậy, Ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn sẽ được thay đổi khi bước qua năm 2022, ví dụ: chúng ta đang sử dụng Ký hiệu là: 1C21TYY và số hóa đơn đang sử dụng đến số 234. Thì qua năm 2022 ký hiệu sẽ là: 1C22TYY và số hóa đơn được bắt đầu lại từ 1.

Hôm nay, chúng ta sẽ nhận được thông báo tự động của chương trình là bạn có muốn Tạo ký hiệu cho năm 2022 hay không?

Quý khách hàng vui lòng kích vào Đồng ý 

Quý khách hàng Bấm vào Có để tạo ra ký hiệu mới.

Khi lập hóa đơn của những ngày cuối năm và giao thời đầu năm mới. Quý khách lưu ý chọn đúng Ký hiệu sử dụng phù hợp với ngày lập hóa đơn của mình. Chọn ký hiệu tại mục Danh sách hóa đơn.

M-Invoice xin thông báo để quý khách chủ động quản lý và sử dụng hóa đơn được phù hợp. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ M-Invoice để M-Invoice được phục vụ quý khách tốt hơn nữa.