Phần mềm hóa đơn M-Invoice theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Giới thiệu phần mềm hóa đơn M-Invoice theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Trong không khí khẩn trương thực hiện các chính sách của Bộ tài chính và tổng cục thuế trong việc khởi tạo, lưu trữ và truyền nhận hóa đơn, M-Invoice cũng đã phát triển thêm các tính năng phần mềm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Quyết định 1450/QĐ-TCT đồng thời vẫn giữ lại các Phân hệ hóa đơn theo tiêu chuẩn của NĐ51, TT32 cho các doanh nghiệp ngoài 6 tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử theo NĐ 123 lần này.
Đối với các đơn vị chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn theo nghị định 123, quý khách hàng vẫn sử dụng đường link đã được cấp với cấu trúc mst.minvoice.com.vn và thực hiện đăng nhập…Quý khách click video bên dưới để xem chi tiết hướng dẫn.

Video Giới thiệu phần mềm hóa đơn M-Invoice theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC