Nỗ lực hoàn thành thu ngân sách năm 2016

Cục Thuế Ninh Bình nỗ lực trong công tác hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016. Cục thuế đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, rà soát đối chiếu, đồng thời áp dụng vào nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Ninh Bình đạt trên 5.000 tỷ đồng

Năm 2016, nền kinh tế nước nhà phục hồi và tăng trưởng chậm, một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Nó ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp và công tác thu ngân sách trên địa bàn. Nhưng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành thuế Ninh Bình đã đạt được các kết quả nhất định. Đến tháng 11/2016 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 5.000 tỷ đồng, đạt 106% dự đoán phấn đấu.

dang ky hoa don dien tu VN-Invoice
Ninh Bình thu ngân sách nhà nước vượt sự toán (Nguồn: Internet)

Thu nội địa (do ngành Thuế và các đơn vị liên quan đảm nhận) đạt được trên 3.612 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, tăng 40% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (do cơ quan Hải quan đảm nhận) được trên 1.469 tỷ đồng, đạt 184% dự toán, tăng 120% so với cùng kỳ.

Nỗ lực về thu ngân sách Nhà nước

Toàn ngành thuế tập trung nỗ lực cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, khai thác triệt để các nguồn thu, hoàn thành cao nhất chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao. Ngoài ra, ngành Thuế cũng áp dụng các Quy định về hóa đơn điện tử để thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2016 cũng như cải cách thủ tục hành chính thuế hiệu quả.

Và để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Thuế Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức hiện đại, tập trung tuyên truyền một số chính sách mới bắt đầu thực hiện từ 1-1-2017.

Rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích. Tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước để có biện pháp đôn đốc thu nộp kịp thời.

Xem thêm:

Thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế GTGT thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách ở tất cả các thành phần kinh tế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tổng cục Thuế.

Đẩy mạnh đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, phân loại nợ, giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ phân tích.

Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu được giao. Thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế – xã hội và những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn.

no luc phan dau hoan thanh thu ngan sach nha nuoc
Nỗ lực phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước (Nguồn: Internet)

Hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng chương trình thời gian cụ thể, cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý và tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo hoàn thành các chương trình công tác đúng tiến độ. Rà soát các chính sách thuế, phí, lệ phí đã ban hành để phát hiện những nội dung không còn phù hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung.

Sử dụng khai, nộp thuế điện tử

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thanh tra các thủ tục hành chính thì Ninh Binh còn áp dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp. Và kết quả đạt được: Tổng chứng từ nộp thuế điện tử, đạt 84%/tổng chứng từ nộp ngân sách; số tiền nộp điện tử đạt 96%/tổng số tiền nộp ngân sách. Tuy vậy cần tiếp tục duy trì việc kê khai thuế và nộp thuế điện tử, phấn đấu 100% doanh nghiệp, HTX và vận động các đơn vị hành chính sự nghiệp khai, nộp thuế điện tử.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý và vận hành tốt ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế và các chuyên môn, nghiệp vụ của ngành: hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế qua mạng đối với khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ và thuế hộ kinh doanh, ứng dụng trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan, cơ quan Tài chính, cơ quan Tài nguyên môi trường; hoàn thuế GTGT qua mạng.

Nguồn: https://minvoice.vn/