Nghị quyết 101/2023/QH14 Chốt chính sách giảm thuế GTGT 2023 còn 8%

Ngày 24/06/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 101/2023/QH15 giảm thuế giá trị gia tăng ( GTGT ) áp dụng từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Theo đó, chính sách giảm thuế được áp dụng tương tự với Nghị quyết 43/2022/QH15.

Cụ thể nội dung Nghị quyết 101/2023/QH15 như sau:

Nghị quyết Quốc hội CHỐT về việc giảm thuế GTGT 2023

Theo chủ trương của Quốc hội có tại Nghị quyết 101/2023/QH15 thì việc giảm thuế GTGT năm 2023 sẽ thực hiện theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Cụ thể, việc giảm thuế GTGT năm 2023 sẽ thực hiện theo điểm a, khoản 1.1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, mức thuế suất thuế GTGT sẽ giảm từ 10% xuống còn 8%.

Tuy nhiên, việc giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Chi tiết áp dụng được chính phủ ban hành Nghị định