Nâng cấp phần mềm iTaxviewer 1.4.8

itaxviewer 1.4.8Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer 1.4.8

Tổng cục thuế Thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện thử (eTax), ứng dụng iTaxViewer 1.4.8 đáp ứng yêu cầu sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp mới (EFY-CA)

Download iTaxviewer 1.4.8

Ngày 05/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 153/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA). Giấy phép số 153/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, giá trị đến hết ngày 15/04/2023.

Ngày 18/07/2018, Cục CNTT-Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24/CV-EFY ngày 18/07/2018 của công ty công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA) về việc đề nghị tích hợp Chữ ký số vào giao dịch điện tử trong giao dịch Thuế điện tử.

Đáp ứng yêu cầu của Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp EFY-CA trong việc Kê khai và Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ứng dụng iTaxViewer 1.4.8 đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của EFY-CA.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT sử dụng chữ ký số mới do EFY-CA cung cấp được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.8 về cài đặt, sử dụng.

Trân trọng cảm ơn./.