M-Invoice SMI – Phần mềm quản lý hóa đơn ưu việt

NHÌN TỪ THỰC TRẠNG LƯU TRỮ CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

 • Lưu trữ hoá đơn đầu thủ công : phải lưu trữ bộ chứng từ ở nhiều nơi, nhiều loại hoá đơn khác nhau. Rủi ro về lưu trữ là rất lớn. Trước khi lưu trữ công tác phân loại và kiểm tra pháp lý hoá đơn cũng mất nhiều thời tian của Doanh nghiệp
 • Nhập liệu thông tin lên hệ thống phần mềm : dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu. Khó khan trong việc kiểm tra tính pháp lý của chứng từ
 • Tra cứu hoá đơn đầu vào khi xảy ra sai sót / vấn đề pháp lý của  hoá đơn theo thủ công
 • Thường xuyên xảy ra tình trạng thất lạc hóa đơn – ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty

Để giải quyết các vấn đề trên M-Invoice đã đi và nghiên cứu và sử dụng công nghệ mới nhất của google để hôm nay Giải pháp Quản lý hóa đơn đầu vào ra đời để xử lý hết tất cả những vấn đề trên.

Phần mềm Quản lý hóa đơn đầu vào M-invoice làm được gì cho Doanh nghiệp bạn ?

Thu thập hóa đơn điện tử qua đa phương tiện, mọi nơi, mọi lúc

 • Từ mobile
 • Trực tiếp qua ứng dụng trên web với Server Cloud
 • Kiểm tra nhanh chóng tính pháp lý của hoá đơn;
 • Quản lý tập trung mọi loại hoá đơn, chứng từ mà Doanh nghiệp có;
 • Tích hợp với các hệ thống phần mềm, hệ thống nộp báo cáo thuế;
 • Giúp NSD tiết kiệm thời gian xử lý hoá đơn và chính xác hơn
 • Kiểm tra tính hợp lệ của File XML
 • Kiểm tra tính hợp lệ của Chữ ký số
 • Kiểm tra thông báo phát hành
 • Báo cáo có khả năng Export Excel để tích hợp với các phần mềm Kế toán phổ biến.
 • Hỗ trợ nộp báo cáo thuế vào hệ thống.
 • Nỗ lực liên kết với các đơn vị hóa đơn điện tử để tích hợp đẩy thẳng hoá đơn vào hệ thống thay vì phải đi qua trung gian.

Quản lý hóa đơn M-Invoice SMI sẽ làm trợ lý đắc lực giúp giảm tải công việc lưu trữ và tìm kiếm của các kế toán viên,  Doanh nghiệp tránh sự mất mát hóa đơn không đáng có và còn lên các báo cáo về hóa đơn chuyên nghiệp, đầy đủ.

Liên hệ M-invoice để được trải nghiệm sản phẩm Quản lý hóa đơn đầu vào

Hotline 0901 80 16 18