Kết quả thu ngân sách nửa đầu năm 2017 của ngành thuế

Trong nửa đầu năm 2017, ngành thuế đã nỗ lực thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế. Đến nay, ngành thuế đã nhận được các kết quả, thành tích rất tích cực. Đồng thời, toàn ngành cũng đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ cho công tác thuế những tháng cuối năm.

Kết quả thu ngân sách nửa đầu năm 2017 của ngành thuế
Kết quả thu ngân sách nửa đầu năm 2017 của ngành thuế (Nguồn: Internet)

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng cao

Trong báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước đạt 48% dự toán tức tăng 12,9 % so với cùng kỳ năm 2016. Với số tiền là 464.500 tỷ đồng được nộp vào ngân sách nhà nước cho thấy hướng triển khai thu ngân sách của ngành thuế đạt hiệu quả.

Cụ thể hơn, thu thuế của từng ngành nghề đều đạt được kết quả tốt. Cho đến hiện tại có thể ước tính thu thuế từ dầu thô sẽ đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng bằng 60,1% so với dự toán. Còn so với cùng kỳ năm ngoài thì đã tăng được gần 16%.

Ngoài ra, thu nội địa cũng tăng mạnh, ngành thuế ước tính thu nội địa đạt hơn 441 nghìn tỷ đồng bằng 47,5% dự toán. Thu nội địa năm 2017 tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016. Số tiền thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 390.053 tỷ đồng bằng với 45% dự toán.

Chỉ với 6 tháng đầu năm 2017, ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn ngành đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra, tập trung thực hiện những giải pháp về thuế, rà soát và điều chỉnh các quy định sao cho phù hợp với hiện tại.

Hiện nay, cả nước có gần 600.000 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 5,1 %. Cục thuế cũng đôn đốc, thu hồi nợ thuế đến từng doanh nghiệp, xử lý những đơn vị sai phạm. Tính đến cuối tháng 5/2017 thì số tiền thu nợ thuế đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả thu ngân sách nửa đầu năm 2017
Kết quả thu ngân sách nửa đầu năm 2017 (Nguồn: Internet)

Ngân sách trung ương chiếm khoảng 65,66% tổng ngân sách cả nước. Hơn nữa đây là nguồn chủ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của cả nước. Vì vậy việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách là rất cần thiết, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị quốc gia.

Mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng mạnh tuy nhiên ngành thuế vẫn cần có các giải pháp cụ thể rõ ràng hơn. Từng đơn vị cần tham gia một cách tích cực, không làm cản trở việc thực hiện thu ngân sách hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ trường Bộ tài chính nhấn mạnh về thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Không chỉ tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp mà còn là nhiệm vụ quan trọng của 6 tháng. Có thể sử dụng thêm nguồn lực để thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Số tiền thu 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2016 nhưng hiện tại thì còn chưa đạt được so với dự tính. Thu nội địa vẫn chưa đảm bảo được tiến độ, còn thu ngân sách mới đạt hơn 40% dự toán. Môt trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến thu ngân sách đó là tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngành thuế vẫn cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đề ra giải pháp rõ ràng. Chủ động hơn trong việc phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến tăng, giảm nguồn thu. Đồng thời rà soát những đơn vị sai phạm để kịp thời xử lý, phân tích dự báo chính xác kết quả. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro. Thực hiện kiểm tra qua phương tiện điện tử đảm bảo phát hiện đơn vị sai phạm nhanh chóng, chính xác. Thanh – kiểm tra thuế tại cơ quan người nộp thuế phải đạt tối thiểu 18%.

Ngoài ra, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thuế điện tử, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền các doanh nghiệp sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp chỉ cần nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc kênh điện tử do NHTM cung cấp.

Nguồn: https://minvoice.vn/