HƯỚNG DẪN UPDATE PLUGIN KÝ M-INVOICE KHI KHÔNG KÝ ĐƯỢC

NSD ký hóa đơn báo lỗi Object reference not set to an instance of an object hoặc plugin ký cũ chưa được update NSD làm theo các bước sau:

Đọc bài hướng dẫn chi tiết tại đây:

https://support-minvoice.tawk.help/article/huong-dan-update-plugin-khi-khong-ky-duoc