HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78

Dear Quý đơn vị

Trước hết, M-invoice trân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác từ Quý đơn vị

Nhằm đảm bảo thành công cho việc triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại TT78 – ND123. M-invoice xin phép Quý cơ quan tạo điều kiện cho M-invoice thực hiện đào tạo cho NNT theo các nội dung của tài liệu như sau:

✔ Slide trình bày tại buổi trao đổi DN
✔ DEMO trực tiếp giải pháp và hướng dẫn người dùng chủ động
đăng ký chuyển đổi hoặc hỗ trợ chuyển đổi của M-invoice.
✔ Trao đổi và thảo luận.
Thời gian thực hiện: 8h30 sángThứ 6 ngày 03/12/2021
Hình thức trao đổi : Meet
Link truy cập:
💥Link truy cập chính: https://meet.google.com/ywn-frhw-rbd
💥Link truy cập dự phòng: https://meet.google.com/dxc-ivqn-zqn
M-invoice kính mong Quý đơn vị tham gia cùng M-invoice để triển khai cho đơn vị thành công thuận lợi và nhanh chóng.
Trân trọng cảm ơn!