Hướng dẫn duyệt, ký hóa phần mềm đơn điện tử M-Invoice

Hướng dẫn tổng quan sử dụng, quản lý phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice (Phần 3): Hướng dẫn duyệt, ký hóa đơn điện tử M-Invoice

Trong những phần trước của series Hướng dẫn tổng quan sử dụng, quản lý phần mềm hóa đơn điện tử (HĐĐT) M-Invoice, chúng ta đã có góc nhìn tổng quan về quy trình đăng ký, khởi tạo, lập và chỉnh sửa HĐĐT. Trong bài viết dưới đây, M-invoice sẽ giới thiệu với các bạn nghiệp vụ phê duyệt và ký điện tử trên HĐĐT.

Đọc thêm:

 

1. Phê duyệt HĐĐT

Sau khi đã ở trạng thái “Chờ duyệt”, các hóa đơn này sẽ được tự động hiện thị trên giao diện quản lý hóa đơn của người có thẩm quyền phê duyệt hoặc sẽ được lọc, tìm kiếm theo yêu cầu của người phê duyệt.

Tùy theo yêu cầu nghiệp vụ của từng doanh nghiệp, hóa đơn có thể được duyệt và ký điện tử cùng lúc, có nhiều cấp phê duyệt hoặc ký điện tử tách biệt với tác vụ duyệt hóa đơn… Với mỗi doanh nghiệp, M-invoice luôn có những tư vấn phù hợp và tùy chỉnh lại phần mềm để phù hợp nhất với nhu cầu của đơn vị và tuân thủ đúng các yêu cầu của luật pháp.

Phê duyệt hóa đơn điện tử
Phê duyệt hóa đơn điện tử

Ở quá trình này người có thẩm quyền sẽ phê duyệt hoặc từ chối để xóa bỏ các hóa đơn. Sau khi phê duyệt, hóa đơn đã có đầy đủ thông tin và chuyển sang trạng thái chờ ký.

 

2. Ký điện tử

Người dùng sử dụng phần mềm ký điện tử đã được tích hợp cùng phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice để ký hóa đơn. Phần mềm ký hóa đơn có thể được sử dụng với USB Token hoặc HSM, theo mô hình ký phân tán hoặc ký tập trung.

Nếu người dùng từ chối ký, HĐĐT sẽ được chuyển sang trạng thái xóa bỏ

Như vậy toàn bộ quy trình khởi tạo HĐĐT đã được hoàn thành.

 

Phần 4: Tra cứu, tải và lưu trữ HĐĐT

minvoice.vn