Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử & thời hạn áp dụng tại Thành phố Thủ Dầu Một

Nhằm tạo điều kiện cho người nộp Thuế áp dụng hóa đơn điện tử, ngày 07/04/2020 Cục Thuế Tỉnh Bình Dương và Chi Cục Thuế Thành Phố Thủ Dầu Một thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn về việc triển khai sớm hóa đơn điện tử và hướng dẫn thủ tục đăng ký áp dụng trước thời hạn quy định.

1. Hóa đơn điện tử giúp thay đổi hoàn toàn cách thức: Phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn cho DN tại Thủ Dầu Một?

Hóa đơn điện tử được hàng trăm nghìn doanh nghiệp sử dụng để loại bỏ những bất cập từ hóa đơn giấy. Không chỉ giải quyết công tác kế toán hóa đơn, đây còn là công cụ tiết kiệm chi phí, góp phần chuyển đổi số thành công trong doanh nghiệp.

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, trước ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Bởi vậy, từ cuối năm 2019 đến nay, hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển sang dùng loại hình hóa đơn này.

Tại Công văn 1006/CCT-TTHT, Chi Cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một cũng đã nêu rõ về lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

  • Giảm thủ tục hành chính: Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian lập hóa đơn, giảm chi phí bảo quản, lưu kho. Doanh nghiệp kiểm soát được doanh thu cao nhất
  • Giảm chi phí: Cắt giảm toàn bộ chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển nâng cao hiệu quả kinh doanh, tránh tình trạng mất cháy, hỏng hóa đơn, tránh tình trạng làm giả hóa đơn
  • Hỗ trợ công tác quản lý hóa đơn: Tạo sự yên tâm cho người mua, người mua có thể triển khai trên hệ thống của Cơ Quan Thuế để biết chính xác thông tin người bán

2. Điều kiện để Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Điều kiện để Doanh nghiệp trên địa bàn khởi tạo hóa đơn điện tử được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC. Cụ thể như sau:

  • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
  • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử
  • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định
  • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật
  • Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.
  • Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu

– Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

Từ ngày 01/11/2020 áp dụng theo Quy định tại Điều 6, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử & thời hạn áp dụng tại Thủ Dầu Một

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn đến Cơ Quan Thuế chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng. Người bán hàng hóa, dịch vụ khởi tạo hóa đơn điện tử phải có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu bao gồm:

3.1. Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

3.2. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2019/TT-BTC)

3.3. Tạo mẫu hóa đơn điện tử

Tạo hóa đơn mẫu theo đúng định dạng gửi người mua, có chữ ký số.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật kịp thời thông báo phát hành hóa đơn điện tử và truyền tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn gửi hồ sơ đăng ký hóa đơn điện tử qua mạng hoặc bằng văn bản giấy. Trong quá trình đăng ký, Doanh nghiệp nên lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử có kinh nghiệm uy tín lâu năm về tài chính kế toán để được hỗ trợ, tư vấn thủ tục nhanh chóng.Tại Công văn cũng nêu rõ về việc Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một nên chủ động chuyển đổi sớm hóa đơn điện tử trước thời hạn quy định để có thời gian làm quen với loại hình hóa đơn mới và kịp thời giải đáp vướng mắc.