HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – CỤC THUẾ QUẢNG NINH

Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-Invoice đề nghị phối hợp với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh triển khai hóa đơn điện tử

Thực hiện Quyết định số 1833/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH hóa đơn điện tử M-Invoice tổ chức Hội nghị triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

M-Invoice trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể:

  1. Nội dung tập huấn:

– Một số điểm lưu ý khi thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Hướng dẫn phần mền hóa đơn điện tử của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

– Chuyên mục hỏi – đáp trực tuyến tại hội nghị một số vướng mắc thường gặp khi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới.

  1. Đối tượng tập huấn:

Các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thông báo sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC do Công ty TNHH hóa đơn điện tử M-Invoice cung cấp cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

  1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 16h giờ 30 ngày 04/11/2021.
  2. Hình thức tập huấn: Trực tuyến
  3. Địa chỉ đường link tham dự hội nghị tập huấn trực tuyến qua mobifonemeeting.vn:

Phòng họp 1:

Tên cuộc họp: Minvoice-Tập Huấn HĐĐT NĐ123 TT78- Cục Thuế Quảng Ninh để tham dự cuộc họp qua link:

https://mobifonemeeting.vn/162633809?pwd=ad68473a64305626a27c32a5408552d7

Mã cuộc họp: 162633809

Mật khẩu: 4078

Phòng họp 2:

Tên cuộc họp: Minvoice-Tập Huấn HĐĐT NĐ123 TT78- Cục Thuế Quảng Ninh 2 để tham dự cuộc họp qua link:

https://mobifonemeeting.vn/754783380?pwd=a1d4c20b182ad7137ab3606f0e3fc8a4

Mã cuộc họp: 754783380

Mật khẩu: 7963

Phòng họp 3:

Tên cuộc họp: Minvoice-Tập Huấn HĐĐT NĐ123 TT78- Cục Thuế Quảng Ninh 3 để tham dự cuộc họp qua link:

https://mobifonemeeting.vn/163057358?pwd=1305f6c705349316360c3ccfe7cfe847

Mã cuộc họp: 163057358

Mật khẩu: 3629

(Đường link sẽ mở trước 30 phút để các doanh nghiệp, tổ chức kết nối)

  1. Đăng ký tham dự hội nghị:

Các doanh nghiệp, tổ chức tham dự hội nghị tập huấn kết nối địa chỉ đường link nêu trên để tham dự hội nghị.

Lưu ý: Kể từ ngày 10/11/2021, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thay thế cho các hình thức sử dụng hóa đơn trước đây.

M-Invoice và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh được biết và tham dự hội nghị./.

Link văn bản chi tiết Tổng cục Thuế Quảng Ninh TẠI ĐÂY