Gửi email hóa đơn điện tử với Thương hiệu của Công ty

Gửi email hóa đơn điện tử với Thương hiệu của Công ty

Gửi email hóa đơn điện tử với Thương hiệu của Công ty ( khi mà vẫn sử dụng email từ hệ thống của M-Invoice) nhằm mục địch để Khách hàng khi nhận email của Công ty dễ dàng nhận biết đó là hóa đơn do Quý Công ty gửi email để tránh bỏ sót hoặc khi Thư lạc vào mục Spam không bị bỏ qua.

Email Thương hiệu

Ngoài ra, điều này giúp quý Công ty dễ dàng làm thương hiệu với Khách hàng.

Dưới đây, M-Invoice sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phần Danh mục => Chọn Danh mục khác => Chọn Mẫu Email

Sau đó màn hình hiện ra Danh sách các mẫu Email như sau:

Bước 2: Chọn dòng Email Gửi hóa đơn => Chọn Sửa (hoặc bấm phím F3). Màn hình hiện ra sau:

Bước 3: Bạn sửa lại tại mục Bí danh => Sau khi xong Bạn bấm F10 / Nhận để lưu lại.

Để rõ hơn Quý khách có thể theo dõi Video ở dưới: