Giảm thời gian thực hiện các thủ tục về hóa đơn

Vừa rồi, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 37/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC. Trong nội dung sửa đổi có rất nhiều điểm mới mà doanh nghiệp cần quan tâm, trong đó có thời gian thực hiện thủ tục về hóa đơn. Đồng thời, thông tư 37 cũng làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế khi bán hóa đơn.

Giảm thời gian thực hiện các thủ tục về hóa đơn
Giảm thời gian thực hiện các thủ tục về hóa đơn (Nguồn: Internet)

Doanh nghiệp tự in hóa đơn

Một điểm mới tại thông tư 37/2017/TT-BTC là đề nghị sử dụng hóa đơn tự in. Khi đó doanh nghiệp có thể chủ động trong quá trình sử dụng hóa đơn như tự thiết kế, đặt in hóa đơn. Việc thay đổi hóa đơn tự in sẽ đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn tự in thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Doanh nghiệp mới thành lập từ 1/6/2014.
  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng.
  • Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên tại thời điểm thông báo.
  • Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.

Có thể bạn quan tâm

Ưu điểm nổi trội mà hóa đơn tự in đem lại đó là doanh nghiệp sẽ rút ngắn được thời gian làm việc từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp đã gửi thông báo đề nghị sử dụng hóa đơn tự in được 2 ngày nhưng không thấy cơ quan thuế có ý kiến gì bằng văn bản thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp cơ quan thuế không trả lời doanh nghiệp.

Không còn tốn quá nhiều thời gian mua hóa đơn

Với những doanh nghiệp đặt in hóa đơn lần đầu thì phải gửi đề nghị đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 2 ngày kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in. Thông tư 37/2017/TT-BTC cũng đã bỏ nội dung “thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo phát hành” rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp.

Không còn tốn quá nhiều thời gian mua hóa đơn
Không còn tốn quá nhiều thời gian mua hóa đơn (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế phải xem xét thông báo phát hành hóa đơn có đủ điều kiện theo quy định hay không. Trước đây, cơ quan thuế sẽ trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Tuy nhiên, với Thông tư 37/2017/TT-BTC đã rút ngắn thời hạn xuống còn 2 ngày.

Ngoài việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hóa đơn, thông tư 37 còn quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan thuế. Trong đó cần lưu ý về việc “doanh nghiệp thuộc đối tượng mua bán hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn” (khoản 4 điều 1 thông tư 37/2017/TT-BTC).

Nguồn: https://minvoice.vn/