eTax – Thuế điện tử mở rộng thí điểm thêm 13 tỉnh theo Công văn 1314/TCT-CNTT

eTax – Thuế điện tử

eTax – Thuế điện tử là hệ thống hỗ trợ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không có CKS tham gia vào quá trình hiện đại hóa của ngành thuế. eTax sẽ dần thay thế phần mềm HTKK phiên bản Desktop gây phiền hà trong việc nâng cấp. Sau khi thử nghiệm thành công etax tại Phú Thọ và Bắc Ninh, TCT tiếp tục mở rộng triển khai thi điểm tại 13 tỉnh theo Công văn số 1314/TCT-CNTT.

Phiên bản eTax mới vừa được nâng cấp ngày 08/05/2018 đã bổ sung một số nghiệp vụ phát sinh theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về Hóa đơn điện tử.

Theo văn bản, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai mở rộng eTax các Cục Thuế, Chi cục Thuế trực thuộc tại 13 tỉnh gồm: Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái. Bên cạnh đó, đào tạo bổ sung một số nội dung cho 2 tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh; nâng cấp Hệ thống eTax cho 2 tỉnh trên.

Đối với triển khai dành cho doanh nghiệp, Hệ thống eTax thay thế hệ thống iHTKK, NTĐT và bổ sung các chức năng về quản lý tài khoản doanh nghiệp, tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu số thuế còn phải nộp. Đối với ứng dụng triển khai dành cho cá nhân, Hệ thống eTax cung cấp chức năng khai tờ khai cho thuê tài sản (01/TTs); Các tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số.

Phiên bản eTax mới vừa được nâng cấp ngày 08/05/2018 đã bổ sung một số nghiệp vụ phát sinh theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về Hóa đơn điện tử.

Về kế hoạch triển khai cụ thể, văn bản nêu rõ, việc chuyển đổi dữ liệu sẽ được thực hiện từ 10/3/2018 đến ngày 6/5/2018. Cục Công nghệ thông tin, (Cục CNTT) – Tổng cục Thuế đang chuyển đổi dữ liệu từ thời điểm 31/12/2013 đến hết năm 2017, dữ liệu từ năm 2018 sẽ được chuyển đổi xong trước ngày đưa hệ thống vào hoạt động.

Tổng cục Thuế triển khai đào tạo từ ngày 18/4/2018 đến ngày 20/4/2018. Các Cục Thuế sẽ tổ chức đào tạo lại cho cán bộ thuế và thực hiện công tác tuyên truyền từ ngày 21/4/2018 đến ngày 4/5/2018.

Việc nâng cấp hệ thống và đối soát từ 5/5/2018 đến ngày 6/5/2018. Ngay sau đó ngày 7/5/2018, Hệ thống eTax sẽ đi vào hoạt động thay thế cho hệ thống iHTKK, NTĐT tại 13 tỉnh trên.