Các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử trong dự thảo nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Theo nghị định và thông tư mới về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Sẽ có 8 đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử từ nghị định 51/2010/NĐ-CP mới có hiệu lực được quy định tại Chương II, điều 5. M-Invoice xin được giới thiệu với Quý khách hàng cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử
Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử là gì?

1. Các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo dự thảo sửa đổi nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Đối tượng 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 (là ngày dự kiến ban hành nghị định mới) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

Đối tượng 2: Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp hoặc có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Đối tượng 3: Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Đối tượng 4: Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Đối tượng 5: Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HDDT của doanh nghiệp hoặc dùng hóa đơn có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;

Đối tượng 6: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng HDDT có mã của cơ quan thuế;

Đối tượng 7: Các hộ kinh doanh cá thể theo lộ trình của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Bộ Tài chính hướng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Đối tượng 8: các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng cũng là đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Quy trình cấp sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với những người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì không phải đến cơ quan thuế mà sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan thuế để được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, cán bộ thuế (được cấp quyền) thực hiện lập hóa đơn điện tử trên hệ thống. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử lẻ thực hiện nộp thuế điện tử trước khi được cấp lẻ. Cán bộ thuế (được cấp quyền) truyền HDDT có chữ ký số của cơ quan thuế chuyển cho người có nhu cầu theo đường điện tử.

Đối với những người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ mà chưa có chữ ký số thì đến cơ quan thuế để được hướng dẫn làm thủ tục điện tử trên máy tính tại cơ quan thuế để được cấp lẻ hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thực hiện nộp thuế trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế.

Đối với những doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn trước ngày 01/01/2018 thì vẫn sẽ được tiếp tục sử dụng hết số hóa đơn đó trong năm 2018, năm 2019. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ có những hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ năm 2019.

Trên đây là một số nội dung trong dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 51 về đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử mà M-Invoice muốn chia sẻ với Quý Khách hàng.

Thao khảo link gốc Dự thảo của Bộ tài chính tại đây
Liên hệ tư vấn: Tổng đài hỗ trợ: 0901 80 16 18