Chuyển đổi hóa đơn điện tử sau 31/12/2021 doanh nghiệp có bị phạt không?

Ngày 31/12/2021 là hạn cuối cùng chuyển đổi hóa đơn điện tử của 6 tỉnh thành phố giai đoạn 1. Vậy các doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh này chuyển sang hóa đơn điện tử sau 31/12/2021 có bị phạt không

Quy định chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Cụ thể, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC và quyết định triển khai hóa đơn điện tử qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai tại 6 tỉnh, thành phố, bao gồm:

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Phú Thọ
  • Bình Định

Tại quy định Thông tư 78/2021/TT-BTC, các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải gửi thông tin cho cơ quan Thuế. Doanh nghiệp không chỉ lưu trữ dữ liệu tại đơn vị.

Bên cạnh những doanh nghiệp đã triển khai chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử theo quy định. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp, người nộp thuế vì nhiều lý do mà thực hiện chuyển đổi.

Câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp thắc mắc hiện nay chính là: Chuyển đổi hóa đơn điện tử sau 31/12/2021 thì doanh nghiệp có bị phạt không? Cần phải lưu ý những gì?

Doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn điện tử muộn có bị phạt không?

Theo các thông tin được cập nhật đến thời điểm hiện tại, không có quy định nào về việc xử lý, xử phạt nếu doanh nghiệp, người nộp thuế chậm chuyển đối, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

Đến thời điểm hiện tại, không có quy định nào về việc xử lý, xử phạt nếu doanh nghiệp, người nộp thuế chậm chuyển đổi, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Cụ thể, giai đoạn triển khai hóa đơn điện tử Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78 và quyết định triển khai hóa đơn điện tử qua 2 giai đoạn như sau:

 

Giai đoạn  Thời gian triển khai  Khu vực áp dụng 
Giai đoạn 1 11/2021 – 31/03/2022 6 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định;
Giai đoạn 2 01/04/2022 – 30/06/2022 Triển khai cho 57 tỉnh, thành phố còn lại

Các doanh nghiệp, người nộp thuế tại 6 tỉnh thành phố theo danh sách trên thì thời hạn chuyển đổi hóa đơn điện tử đến 31/03/2021. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thực hiện chuyển đối hóa đơn điện tử theo thông báo của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt trong trường hợp nào?

Trong trường hợp, người nộp thuế chậm hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Điều này có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.

Đồng thời, tại điều này, có đưa ra các mức xử phạt vi phạm hành chính nếu doanh nghiệp chậm chuyển hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Các doanh nghiệp cần lưu ý đến chi tiết này.

Trên đây là tổng hợp nội dung doanh nghiệp cần biết để trả lời câu hỏi Chuyển đổi hóa đơn điện tử sau 31/12/2021 có bị phạt không?  Những lưu ý cần nắm khi chuyển đối hóa đơn điện tử sau 31/12/2021.