Các Chi phí Hợp lý, Hợp lệ Không cần hóa đơn

CÁC CHI PHÍ HỢP LÝ KHÔNG CẦN HÓA ĐƠN.

Mùa quyết toán sắp trôi qua, M-Invoice xin giới thiệu tới Quý khách hàng các chi phí hợp lý không cần hóa đơn.
Các khoản chi phí hợp lý không cần hóa đơn dưới đây được căn cứ theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, sửa đổi tại TT 119/2014/TT-BTC; và Thông tư 96/2015/TT-BTC
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

CÁC KHOẢN CHI PHÍ HỢP LÝ KHÔNG CẦN HÓA ĐƠN CÓ THỂ ÁP DỤNG LINH HOẠT

1. Chi phí hợp lý không cần hóa đơn mang tính chất tiền lương, tiền công:

Đây là loại chi phí được áp dụng khá nhiều ở hầu hết các doanh nghiệp bởi tính linh hoạt, dễ xử lý và cũng xử lý được kha khá
 • Các khoản phụ cấp theo lương
  • Tiền ăn ca, ăn trưa: Chi tối đa 730.000đ/người/tháng
  • Phụ cấp điện thoại: Tùy thuộc vào từng cá nhân, phòng ban để đưa ra mức phụ cấp hợp lý.
  • Phụ cấp xăng xe: Chi trả tiền xăng xe phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm sử dụng mục đích cá nhân)
  • Phụ cấp trang phục: Chi tối đa 5.000.000đ/người/năm
  • Chi thưởng: Thưởng sang kiến, thưởng nv đạt thành tích tốt, nv có doanh số đột phá…
  • Công tác phí: Xây dựng mức khoán công tác phí tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, quy mô hoạt động
  • Các khoản chi mang tính phúc lợi như Ma chay, cưới hỏi, ốm đau, nghỉ mát…: Chi tối đa không quá 1 tháng lương bình quân trong năm.
 • Hồ sơ chứng từ:
  • Các khoản chi nêu trên đều phải thể hiện đầy đủ trên hợp đồng lao động, quy chế tài chính, quy chế lương-thưởng , thỏa ước lao động tập thể; Chứng từ ký nhận thanh toán đầy đủ;
  • Hồ sơ thanh toán lương phải đầy đủ: Bảng lương, Bảng chấm công, Chứng từ thanh toán lương, Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (nếu có)
  • Đối với công tác phí: Quyết định cử đi công tác; Giấy đi đường có xác nhận của nơi đến; Hóa đơn liên quan. Trường hợp chi trả theo mức khoản phải thể hiện đầy đủ trong quy chế, quyết định của công ty.

2. Chi phí hợp lý không cần hóa đơn: Khấu hao tài sản cố định

 • Chọn mức khấu hao tài sản cố định trong khung thấp nhất Ví dụ: Ô tô được khấu hao trong vòng 6-10 năm. Bạn có thể đăng ký khấu hao trong 6 năm để được chi phí tối đa.
 • Điều chỉnh lại thời gian phân bổ công cụ dụng cụ: Cần có quyết định của Giám đốc và các phòng ban về nhu cầu sử dụng, chất lượng CCDC đang sử dụng.
3. Các khoản chi phí hợp lý không cần hóa đơn đi thuê ngoài:
Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của từng đơn vị mà tận dụng các vị trí thuê ngoài: Lao công, Vận chuyển, Thuê ngoài làm theo vụ việc…
Chứng từ yêu cầu: Hợp đồng, Bảng thanh toán lương, Chứng từ thanh toán

4. Chi phí hợp lý không có hóa đơn tập hợp trên bảng kê

 • Chi phí thuê nhà, thuê văn phòng, các chi phí điện, nước liên quan: Khoản chi này phải có đầy đủ hợp đồng, chứng từ thanh toán có chữ ký của chủ nhà;
 • Chi phí mua nguyên vật liệu: cát, đá, sỏi, sản phẩm nông sản…: Khoản chi này phải có hợp đồng, chứng minh thư của cá nhân cung cấp, chứng từ thanh toán.
5. Tăng định mức: Khoản này có thể áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất, vận tải, xây dựng. Tuy nhiên cần phù hợp với thực tế tiêu dùng
Nguồn: fb Chị Quyến Bùi