BÁO GIÁ SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

  • Giá cả cạnh tranh – Hỗ trợ 24/7 qua Chat, Tổng đài
  • Giải pháp đáp ứng tiện ích và tùy biến riêng theo đơn vị
  • Cam kết: An toàn – Bảo mật – Ổn định

BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM CỦA M-INVOICE

Phí bản quyền – Khởi tạo lần đầu: 600.000 VNĐ;

Miễn phí thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Miễn phí
M200
Gói 200 hóa đơn
MIỄN PHÍ
VNĐ/Gói
1000đ/chứng từ
M300
Gói 300 hóa đơn
300.000
VNĐ/Gói
840đ/chứng từ
M500
Gói 500 hóa đơn
420.000
VNĐ/Gói
670đ/chứng từ
M1000
Gói 1.000 hóa đơn
670.000
VNĐ/Gói
640đ/chứng từ
M2000
Gói 2.000 hóa đơn
1.280.000
VNĐ/Gói
620đ/chứng từ
M3000
Gói 3.000 hóa đơn
1.860.000
VNĐ/Gói
500đ/chứng từ
M5000
Gói 5.000 hóa đơn
2.500.000
VNĐ/Gói
370đ/chứng từ
M10.000
Gói 10.000 hóa đơn
3.700.000
VNĐ/Gói

Phí khởi tạo: Miễn Phí – Tới 100 Mã số thuế

Số lượng hóa đơn ban đầu: Tặng 3.000 hóa đơn.

70đ / 1 hóa đơn , Số lượng mua theo nhu cầu.

Mua lần đầu
mSMI - 1 năm
Tặng 1.000 hóa đơn
1.100.000
VNĐ/Gói
Mua lần đầu
mSMI - 2 năm
Tặng 2.000 hóa đơn
1.550.000
VNĐ/Gói
Mua lần đầu
mSMI - 3 năm
Tặng 5.000 hóa đơn
1.950.000
VNĐ/Gói
Mua lần đầu
mSMI - 5 năm
Tặng 7.000 hóa đơn
2.750.000
VNĐ/Gói
Gia hạn sử dụng
mSMI - 1 năm
Gia hạn 1 năm sử dụng
500.000
VNĐ/Gói
Gia hạn sử dụng
mSMI - 2 năm
Gia hạn 2 năm sử dụng
950.000
VNĐ/Gói
Gia hạn sử dụng
mSMI - 3 năm
Gia hạn 3 năm sử dụng
1.350.000
VNĐ/Gói
Gia hạn sử dụng
mSMI - 5 năm
Gia hạn 5 năm sử dụng
2.150.000
VNĐ/Gói