BÁO GIÁ DỊCH VỤ M-INVOICE

Tải báo giá chi tiết để nắm rõ thông tin và nhiều gói cước
ưu đãi cho doanh nghiệp.

Dịch vụ phát hành M-Invoice

Phí khởi tạo: 1.200.000VNĐ

Miễn phí
M200
Gói 200 hóa đơn
MIỄN PHÍ
VNĐ/Gói
1000đ/chứng từ
M300
Gói 300 hóa đơn
300.000
VNĐ/Gói
840đ/chứng từ
M500
Gói 500 hóa đơn
420.000
VNĐ/Gói
670đ/chứng từ
M1000
Gói 1.000 hóa đơn
670.000
VNĐ/Gói
640đ/chứng từ
M2000
Gói 2.000 hóa đơn
1.280.000
VNĐ/Gói
620đ/chứng từ
M3000
Gói 3.000 hóa đơn
1.860.000
VNĐ/Gói
500đ/chứng từ
M5000
Gói 5.000 hóa đơn
2.500.000
VNĐ/Gói
370đ/chứng từ
M10.000
Gói 10.000 hóa đơn
3.700.000
VNĐ/Gói

Phí khởi tạo: 1.200.000VNĐ

Miễn phí
QL-50
Gói 50 chứng từ
DÙNG THỬ
VNĐ/Gói
1000đ/chứng từ
QL-300
Gói 300 chứng từ
300.000
VNĐ/Gói
840đ/chứng từ
QL-500
Gói 500 chứng từ
420.000
VNĐ/Gói
670đ/chứng từ
QL-1000
Gói 1.000 chứng từ
670.000
VNĐ/Gói
620đ/chứng từ
QL-3000
Gói 3.000 chứng từ
1.860.000
VNĐ/Gói
500đ/chứng từ
QL-5000
Gói 5.000 chứng từ
2.500.000
VNĐ/Gói
370đ/chứng từ
QL-10.000
Gói 10.000 hóa đơn
3.700.000
VNĐ/Gói