9 Việc Kế toán cần làm Trước và Sau Tết Dương Lịch 2021

Tết đến xuân về, Vui Xuân mới kế toán không quên nhiệm vụ. M-Invoice xin chia sẻ 09 Công việc kế toán cần làm trước và sau Tết Dương lịch 2021 để đảm bảo ăn tết vui vẻ.

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1.1. Doanh nghiệp báo cáo theo tháng 12/2020

 • Căn cứ: Tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC & Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS
 • Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/01/2021.
 • Công việc: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020.

1.2. Doanh nghiệp báo cáo theo quý 4/2020

 • Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/01/2021.
 • Công việc: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân 

2.1. Doanh nghiệp báo cáo theo tháng 12/2020

 • Căn cứ: Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trong mỗi tháng nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.
 • Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/01/2021.
 • Công việc: Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2020 (nếu có)

Lưu ý: Quy định trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó.

2.2. Doanh nghiệp báo cáo theo quý 4/2020

 • Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/01/2021
 • Công việc: Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV/2020 (nếu có)

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

3.1. Doanh nghiệp báo cáo theo tháng 12/2020

 • Căn cứ: Theo điểm a khoản 2 Điều 11 và điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền sau.
 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/01/2021,
 • Công việc: doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 12/2020.

3.2. Doanh nghiệp báo cáo theo quý 4/2020

 • Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/01/2021
 • Công việc: Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý IV/2020

4. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2020

 • Căn cứ: Theo Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC được bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn: Ngay trong quý IV năm 2020 hoặc chậm nhất vào ngày 30/01/2021
 • Công việc: Doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2020.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2021

 • Căn cứ: Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Thời hạn: Ngày 31/01/2021 là hạn chót để doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 01/2021 cho người lao động.

6. Kê khai và nộp lệ phí môn bài

 • Căn cứ: Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài như sau: Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sx, kd. Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. Riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định.
 • Thời hạn: Ngày 30/01/2021 là hạn chót để các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp lệ phí môn bài.

7. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

 • Căn cứ: Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC quy định tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/1/2021, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy tính của quý IV năm 2020.

8. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 12/2020

 • Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT – BLĐTBXH quy định trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (nếu có) (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).
 • Thời hạn: Trước ngày 03/01/2021, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 12/2020 (nếu có)

9. Nộp báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 • Căn cứ: Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.
 • Thời hạn: Trước ngày 15/01/2021, doanh nghiệp phải nộp báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 đến SLĐ – TBXH

Trên đây, M-Invoice đã đưa ra 09 công việc cơ bản mà kế toán phải làm trước và sau Tết Dương lịch 2021. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với kế toán, nhân sự trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!