Mức phạt đối với việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hiện nay, tình trạng sử dụng hóa đơn không còn giá trị, hóa đơn bất hợp pháp còn diễn ra phức tạp. Có thể do hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, hoặc các doanh nghiệp không nắm rõ việc hóa đơn của mình bị cưỡng chế nợ thuế. Nhưng khi đã sử dụng hóa đơn không còn giá trị sẽ bị phạt theo đúng quy định pháp luật. Để tránh xảy ra những trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng như ngăn chặn gian lận thuế, Cục Thuế đã áp dụng và thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử trong việc thanh toán thuế. Đây như một giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý thuế, tránh còn hiện tượng dùng hóa đơn bất hợp pháp.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật (Nguồn: Internet)

Dưới đây là trường hợp của công ty Long Thịnh

Tháng 9/2016, công ty Tiến Thịnh (TP HCM) mua hàng của Công ty APT, trị giá 3 tỷ đồng, thuế GTGT là 300 triệu đồng. Sau đó, Công ty Tiến Thịnh xuất bán hàng cho công ty khác với doanh thu là 3,1 tỷ đồng, thuế GTGT đầu ra là 310 triệu đồng. Công ty đã khai thuế trong tháng 9/2016.

Ngày Ngày 3/11/2016, Công ty APT thông báo, những hóa đơn đã xuất cho Công ty Tiến Thịnh trong tháng 9/2016 không còn giá trị sử dụng do bị cưỡng chế nợ thuế (nhưng Công ty APT không biết) và đề nghị thu hồi những hóa đơn đã xuất.

Tháng 11/2016, Công ty APT đã nộp thuế đầy đủ và đang làm thủ tục để sử dụng lại hóa đơn (Công ty APT sẽ xuất lại những hóa đơn khác thay thế cho những hóa đơn đã thu hồi trong tháng 9/2016).

Các điều khoản quy định về hóa đơn không còn giá trị

Các điều khoản quy định về hóa đơn điện tử được Bộ Tài Chính quy định và ban hành cụ thể.

Tại Khoản 26, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng…”.

Tại Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giải thích từ ngữ như sau:

  1. Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.
  2. Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).
  3. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hoá đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hoá, dịch vụ để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách”.

Tại Điểm 1 và Điểm 3, Điều 9 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế như sau:

  1. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ghi trong quyết định cưỡng chế. Thời hiệu áp dụng cưỡng chế được ghi trong quyết định cưỡng chế;…
  2. Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế; đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước”.

Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC quy định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

  • “Hóa đơn thông báo không còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hóa đơn: Hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật”.

Mức phạt đối với sử dụng hóa đơn không còn giá trị

Theo Khoản 5, Điều 11 và Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 10/2014/TT- BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

“Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư này)”.

Mức phạt đối với việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Mức phạt đối với việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (Nguồn: Internet)

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Với các hóa đơn không còn giá trị sử dụng, đơn vị bán hàng và mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đơn vị mua hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định.

Xem thêm: Hóa đơn điện tử – Lợi ích kép cho doanh nghiệp

Sau khi quyết định cưỡng chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực, qua xác minh cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ hay không để hướng dẫn đơn vị bán hàng xuất hoá đơn. Căn cứ các hóa đơn này đơn vị bán hàng, mua hàng thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Để giải quyết vấn đề trên, Công ty Tiến Thịnh cần làm rõ thông tin về hoạt động giao dịch với công ty APT (nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty APT, tên loại hàng hóa mua bán giữa các bên, việc thanh toán tiền hàng…), nguyên nhân Công ty APT sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Có thể thấy rõ, còn nhiều vấn đề trong việc quản lý hóa đơn giấy, còn tồn tại nhiều hóa đơn bất hợp pháp. Và cục thuế đã triển khai và đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử để thuận tiện cho các doanh nghiệp kiểm tra, lưu trữ hóa đơn. Đồng thời, cơ quan Thuế dễ dàng kiểm soát hơn với hóa đơn thuế điện tử.

Nguồn: https://minvoice.vn

Công ty cổ phần giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam

Email: [email protected]

TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Reeco, Số 98 Hoàng Ngân – Cầu Giấy – Hà Nội.

Hotline: 0942 39 88 55.

TP. HCM

Địa chỉ: P203 HUD Building, Số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạch

Hotline: 0904 121 078.