Hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử M-INVOICE trên 3TSoft

PHẦN I: KHAI BÁO CHUNG

– Các bước chọn hình thức hóa đơn điện tử:

Bước 1: Vào hệ thống chọn Khai báo tham số hệ thống. Tại phần I đến hình thức quản lý hóa đơn tích chọn Hóa đơn điện tử.

Ô vuông bên cạnh là các lựa chọn hóa đơn điện tử 3TSoft đã liên kết, nếu bạn dùng hóa đơn điện tử của HILO bạn gõ chữ H, của VNPT bấm chữ V.

Bước 2: Vào hệ thống đến Chọn đơn vị cơ sở, bấm Yes, sau đó bấm f3, trỏ chuột ở dấu mũi tên

Cần khai báo URL gọi API, khai báo tài khoản quản trị, tài khoản service

Các thông tin này người sử dụng sẽ liên hệ với bên nhà cung cấp hóa đơn điện tử HILO/VNPT để lấy thông tin

Lưu ý:

  • Với hoá đơn của HILO thì 2 cặp tài khoản quản trị và service là giống nhau.

PHẦN II: LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Sau khi đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên hệ thống hóa đơn điện tử HILO/VNPT người sử dụng tiến hành lập thông báo phát hành trên phần mềm 3TSoft:

Vào hệ thống đến thông báo phát hành hóa đơn, bấm f2

Lưu ý:

  • Loại hóa đơn sẽ để là 01GTKT.
  • Các ô mẫu số, ký hiệu lấy trong thông báo phát hành của bên HILO/VNPT
  • Nguyên tắc bảo mật và nguyên tắc đảo số sẽ để như trong hình.

PHẦN III: LẬP HÓA ĐƠN

Bước 1: Lập hóa đơn

Người sử dụng có thể lập hóa đơn trong:

  • Kế toán vật tư hàng hóa  Hóa đơn bán hàng hoặc
  • Kế toán tổng hợp  Hóa đơn GTGT.

Lưu ý:

  • Chỉ những hóa đơn GTGT bán ra không nhập được trong hóa đơn bán hàng mới nhập vào hóa đơn GTGT
  • Khi lập trong hóa đơn GTGT thì người sử dụng sẽ làm thêm thao tác ghi sổ kế toán.
  • Hóa đơn điện tử khi lập chưa có số hóa đơn.

Bước 2: Hoàn thiện hóa đơn

Sau khi lập hóa đơn , hóa đơn mới sẽ được ghi nhận tại cửa sổ Danh sách hóa đơn, người sử dụng chọn chức năng Hoàn thiện hóa đơn, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ để người sử dụng hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện thành công, hóa đơn có trạng thái  .

Lưu ý:

  • Người sử dụng phải hoàn thiện từng hóa đơn và nhập địa chỉ email của người mua hàng.

Bước 3: Phát hành hóa đơn

Sau khi hoàn thiện hóa đơn , người sử dụng sẽ thực hiện phát hành hóa đơn và ký điện tử hóa đơn. Tại cửa sổ Danh sách hóa đơn, người sử dụng sẽ chọn những hóa đơn đã hoàn thiện, cần phát hành và chọn chức năng phát hành hóa đơn. Trong bước này khách hàng sẽ tiến hành ký điện tử hóa đơn. Sau khi ký điện tử thành công, hóa đơn có trạng thái . Khi đó hệ thống hóa đơn điện tử của HILO/VNPT sẽ cấp cho các hóa đơn đã được ký 1 số hóa đơn và gửi hóa đơn và email của khách hàng.

Nếu người sử dụng muốn in hóa đơn thì sẽ vào hế thống của HILO/VNPT để in.