Ngân hàng ACB

M-Invoice đựa lựa chọn trong top 3 giải pháp lọt vào vòng final của Dự án Hóa đơn điện tử với Ngân hàng ACB. Sau 03 tháng đàm phán với hơn 30 cuộc họp chốt phạm vi thì 09/2018 M-Invoice KichOff Dự án. UAT vào 20/10/2018. Golive vào tháng 11/2018.

  • Sản phẩm triển khai: Phần mềm Hóa đơn điện tử M-Invoice
  • Desktop /Web Application: C# và SQL Server
  • Kết nối và tích hợp với 03 hệ thống Phần mềm.
  • Hơn 400 Phòng giao dịch với lượng hóa đơn 50tr / 1 năm.  (Khoảng 300.000 hóa đơn / 1 ngày)
  • Tích hợp Chữ ký số trên thiết bị HSM, Chứng thư số Server