Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Tháng 4/2018 M-Invoice đã hoàn tất quá trình UAT để Bệnh viện Việt pháp Hà Nội đưa hóa đơn điện tử vào áp dụng trong quá trình hoạt động của Bệnh viện. Dự tính Tháng 5 Bệnh viện sẽ chính thức sử dụng.

  • Kết nối với Phần mềm ERP (SAP A1).
  • Mô hình kết nối: API tích hợp tạo hóa đơn qua File Trung gian (Excel) được lấy tự động từ VPN của BAYER qua Folder Mapping.
  • Số lượng hóa đơn: > 100 hóa đơn / 1 ngày

Trạng thái: Hoàn thành

Danh sách các Bệnh viện tiêu biểu M-Invoice đã triển khai hóa đơn

01 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương Điện tử
02 PKĐK DR. BINH TELECLINIC – Chi nhánh CÔNG TY TNHH Giải Pháp E2E Điện tử
03 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Điện tử
04 Bệnh viện Việt Pháp Điện tử
05 Bệnh viện Đa khoa Nam Định Tự In
06 Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình Tự In
07 Bệnh viện Xây Dựng Tự In
08 Bệnh viện Tuệ Tĩnh Tự In
09 Bệnh viện Mắt Hà Đông Tự In
10 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông Tự In
11 Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương Điện tử
12 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương Tự In
13 Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Tự In
14 Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình Tự In
15 Bệnh viện Mắt Ninh Bình Tự In
16 Bệnh viện Tâm thần Ninh Bình Tự In
17 Bệnh viện Đa khoa Huyện Phụ Dực Tự In
18 Bệnh viện Đa khoa Huyện Quỳnh Phụ Tự In
19 Bệnh viện Đa Khoa Huyện Lục Nam Tự In
20 Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp Tự In
21 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bắc Giang Tự In
22 Viện Số rét và Ký sinh trùng, công trùng Trung ương Tự In
23 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Hải Dương Điện tử
24 Viện Dinh Dưỡng Điện tử
25 Trung tâm cấp cứu 115 Điện tử