Giảm giá!

4.050.000 3.100.000 VND

M5000 – Gói Sản phẩm cho Khách hàng sử dụng được 5.000 hoá đơn hưởng các Ưu đãi sau:

  • Giảm 50% Phí bản quyền sử dung còn 600.000 (Phí chỉ thu 1 lần duy nhất)
  • Miễn phí thiết kế hoá đơn theo tiêu chuẩn;
  • Miễn phí Hỗ trợ thông báo phát hành hoá đơn.

Mô tả

M5000 – Gói Sản phẩm cho Khách hàng sử dụng được 5.000 hoá đơn hưởng các Ưu đãi sau:

  • Giảm 50% Phí bản quyền sử dung còn 600.000 (Phí chỉ thu 1 lần duy nhất)
  • Miễn phí thiết kế hoá đơn theo tiêu chuẩn;
  • Miễn phí Hỗ trợ thông báo phát hành hoá đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *