Hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu của Doanh nghiệp. Từ ngày 01/07/2022, Bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử đối với tất cả các đơn vị sử dụng hoá đơn, biên lai, vé…. Hoá đơn điện tử giúp các Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng hoá đơn, giảm thiểu rủi ro về thuế và đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý. Ngoài ra, hóa đơn điện tử cũng giúp DN đa dạng hoá các kênh thu phí, giúp thương mại điện tử phát triển và đẩy nhanh quá trình thanh toán không dùng tiền mặt.