Chữ ký số USB Token là loại Chữ ký số phổ thông nhất. Chữ ký số sử dụng USB Token để ký phải cắm vào máy tính khi ký. Chữ ký số này ứng dụng cho các hoạt động: Ký hóa đơn điện tử, kê khai thuế, nộp thuế điện tử, kê khai hải quan điện tử, kê khai Bhxh điện tử, ký hợp đồng điện tử. Loại chữ ký số phù hợp với các Doanh nghiệp nhỏ có hoạt động đơn lẻ.

Hiển thị tất cả 3 kết quả