ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BỘ MẪU HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 78

MẪU HÓA ĐƠN GTGT CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

MẪU 1

MẪU 2

MẪU 3

MẪU 4

MẪU HÓA ĐƠN GTGT KHÔNG CÓ MÃ

MẪU 1

MẪU 2

MẪU 3

MẪU 4

Để phục vụ khách hàng thuận tiện chuyển đổi trong giai đoạn 1. M-Invoice cung cấp đường dây hotline theo từng vùng như sau:

  1. Cục thuế Hà Nội: Ms Hạnh Lê 0909 327 126 / Mr Vũ Trọng 0909 288 126
  2. Cục thuế Hải Phòng: Mr Tuấn Anh 0901 802 126
  3. Cục thuế Quảng Ninh: Ms Vũ Thủy 0901 804 126
  4. Cục thuế Phú Thọ: Ms Tố Linh 0901 840 126
  5. Cục thuế Hồ Chí Minh: Mr Hà 0934 682 188 / Mr Đức 0902 510 808
  6. Cục thuế Bình Định: Mr Đức 0902 510 808

 0901 80 16 18

 Đường tới M-Invoice